Triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động về chuyển đổi số trong công tác Mặt trận
Toàn cảnh hội nghị.

Quý I năm 2021, Ủy ban MTTQ các cấp và các tổ chức thành viên đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương để xây dựng và triển khai chương trình công tác năm 2021, tổ chức thành công “Tuần cao điểm Tết vì người nghèo năm 2021” với tổng kinh phí ủng hộ, đăng ký ủng hộ, hỗ trợ trong tuần cao điểm đạt trên 30,5 tỷ đồng.

Về triển khai thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tính đến ngày 19/3, toàn tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ hai, kết quả thỏa thuận lập danh sách sơ bộ người ứng cử đại biểu Quốc hội.

Trong quý II, Ủy ban MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các nội dung liên quan công tác bầu cử theo kế hoạch, quy định và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Tại hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã triển khai Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021-2025 định hướng đến năm 2030. Để thực hiện kế hoạch hành động này, thời gian tới, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ đẩy mạnh tuyên truyền chuyển đổi nhận thức về chuyển đổi số; triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách thúc đẩy quá trình chuyển đổi số của tỉnh; đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực; đầu tư xây dựng hạ tầng nền tảng số đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số.../.