Thái Nguyên 33
Cảm giác: 39
Cao/Thấp: 33/33
Độ ẩm: 60%
mây đen u ám
Cập nhật: 04-08-2021 10:00:46
Dự báo 5 ngày tới
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 28 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 32 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 34 mây đen u ám
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 33 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 26 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 26 mây rải rác
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 28 mây rải rác
Thứ năm, 05/08/2021 03:00 34 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 06:00 38 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 09:00 37 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 12:00 32 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 15:00 30 mây đen u ám
Thứ năm, 05/08/2021 18:00 28 mây cụm
Thứ năm, 05/08/2021 21:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 03:00 33 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 06:00 36 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 09:00 35 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 12:00 31 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 15:00 29 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 18:00 28 mây đen u ám
Thứ sáu, 06/08/2021 21:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/08/2021 06:00 29 mưa nhẹ
Thứ bảy, 07/08/2021 09:00 29 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 12:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 15:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 18:00 27 mây đen u ám
Thứ bảy, 07/08/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/08/2021 00:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 08/08/2021 03:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/08/2021 06:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/08/2021 09:00 31 mưa nhẹ
Chủ nhật, 08/08/2021 12:00 28 mây đen u ám
Chủ nhật, 08/08/2021 15:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 08/08/2021 18:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 08/08/2021 21:00 26 mây đen u ám
Thứ hai, 09/08/2021 00:00 27 mây đen u ám
Thứ hai, 09/08/2021 03:00 31 mây đen u ám
Xem thêm
CƠ CẤU TỔ CHỨC, BỘ MÁY CỦA ĐÀI PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNH TỈNH THÁI NGUYÊN
Theo Quyết định số 49/QĐ-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh Thái Nguyên, “Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Thái Nguyên”

I. Ban Giám đốc: 1. Nguyễn Thị Vũ Anh
- Giám đốc - Tổng biên tập;
- Bí thư Đảng ủy.
2. Nguyễn Nam Hải
- Phó Giám đốc nội dung;
- Phó Bí thư Đảng ủy;
- Phó Chủ tịch Hội nhà báo tỉnh Thái Nguyên.
- Thư ký Liên chi Hội Nhà báo PT-TH;
3. Lê Hữu Nhân
- Phó Giám đốc kỹ thuật
- Chủ tịch công đoàn.
4. Lê Huy Hòa
- Phó Giám đốc nội dung
- Phó Thư ký Liên chi Hội Nhà báo PT-TH;
II. Các phòng chuyên môn 10 phòng
1. Phòng Thời sự Trưởng phòng: Nông Văn Đồng
2. Phòng Phát thanh Trưởng phòng: Nguyễn Thị Thu Hằng
3. Phòng Biên tập Trưởng phòng: Dương Văn Thế
4. Phòng Tiếng Dân tộc Trưởng phòng: Nông Văn Hoan
5. Phòng Thông tin điện tử và Đối ngoại Trưởng phòng: Phan Lê Tùng
6. Phòng Văn nghệ và Giải trí Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Trung
7. Phòng Kỹ thuật và Công Nghệ Trưởng phòng: Trần Văn Xuân
8. Phòng Dịch vụ và Quảng cáo Trưởng phòng: Nông Văn An
9. Phòng Tổ chức - Hành chính Trưởng phòng: Nông Thị Thu Thủy
10. Phòng Bạn nghe Đài và xem Truyền hình Trưởng phòng: