Trao đổi kinh nghiệm về chuyển đổi số giữa Thái Nguyên và Bình Phước
Toàn cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã giới thiệu khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, những nỗ lực của tỉnh về cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Đồng thời nhấn mạnh, Thái Nguyên cũng là một trong những tỉnh sớm ban hành Nghị quyết chuyên đề để lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện công cuộc chuyển đổi số tại địa phương. Sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết, Thái Nguyên đã thành lập Trung tâm Điều hành thông minh (IOC); 100% các thủ tục hành chính đủ điều kiện mức độ 4 trên cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh; triển khai các ứng dụng nhằm phát triển chính quyền số, xã hội số như: “C-ThaiNguyen”, “ThaiNguyen ID”, Sổ tay Đảng viên điện tử. Thái Nguyên cũng đã triển khai “phòng họp không giấy tờ”; kết nối phòng họp trực tuyến từ cấp tỉnh đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Những kết quả trên 3 trụ cột Chính quyền số, Kinh tế số, Xã hội số đã tác động toàn diện đến các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thay mặt đoàn công tác, đồng chí lãnh đạo tỉnh Bình Phước chúc mừng những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian qua. Đồng thời nhấn mạnh những cách làm hay, sáng tạo, đột phá của Thái Nguyên sẽ là kinh nghiệm quý báu để tỉnh Bình Phước thúc đẩy công tác chuyển đổi số của tỉnh trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, 2 bên đã trao đổi kinh nghiệm thực tế trên các lĩnh liên quan tới tích hợp dữ liệu dân cư trực tuyến, xây dựng “Đô thị thông minh”, “Phiên chợ 4.0”, phương thức thanh toán không dùng tiền mặt trong giáo dục, y tế.

Trong chương trình làm việc, đoàn công tác của tỉnh Bình Phước đã thăm Trung tâm Điều hành thông minh (IOC). Đây được coi là "bộ não số" của tỉnh với khả năng tích hợp dữ liệu và các hệ thống sẵn có cùng các phần mềm điều khiển, cho phép kết nối thông tin, trích xuất dữ liệu; tiếp nhận thông tin phản ánh của người dân, doanh nghiệp, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước, các cấp chính quyền… một cách công khai và minh bạch; thăm Trung tâm Dịch vụ hành chính công của tỉnh và thực tế tại xã Tân Cương, TP Thái Nguyên./.