Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV được truyền hình trực tiếp trên kênh TN1 của Đài PT - TH Thái Nguyên; trực tuyến trên Trang Thông tin điện tử tại địa chỉ Thainguyentv.vn.

[Trực tuyến] Thông qua dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khoá XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tham dự phiên họp có các đồng chí: Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Uỷ viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh; đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy và lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương của tỉnh.

Sau hai ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ và trách nhiệm, Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh khóa XIV đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. HĐND tỉnh thảo luận, xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng.

[Trực tuyến] Thông qua dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Các đại biểu tham dự phiên bế mạc Kỳ họp.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hữu, Tổ trưởng Tổ thư ký Kỳ họp đã trình bày 5 dự thảo Nghị quyết đã được Kỳ họp thông qua: Nghị quyết về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm 2023; Nghị quyết về Chương trình giám sát năm 2024 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng Nhà in Báo Thái Nguyên; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở làm việc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Đồng Hỷ và các công trình phụ trợ.

[Trực tuyến] Thông qua 28 Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
100% đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết Kỳ họp.
[Trực tuyến] Thông qua dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
[Trực tuyến] Thông qua dự thảo Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Đoàn Bách Thảo, Thư ký trình bày 5 dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Đoàn Bách Thảo, Thư ký kỳ họp trình bày 5 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến trước và sau Kỳ họp thứ mười và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư, xây dựng Trường THPT Lý Nam Đế, thị xã Phổ Yên (nay là thành phố Phổ Yên); Nghị quyết về việc quyết định thời gian bố trí vốn thực hiện dự án đối với dự án sử dụng vốn ngân sách địa phương; Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công tỉnh Thái Nguyên năm 2023.

[Trực tuyến] Thông qua 28 Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Lê Thị Thu An, Thư ký trình bày dự thảo Nghị quyết.

Đồng chí Lê Thị Thu An, Thư ký kỳ họp trình bày 5 dự thảo Nghị quyết: Nghị quyết cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương; Nghị quyết quyết định danh mục dự án đầu tư công trung hạn thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2023 tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 1 Nghị quyết số 05/NQ-HĐND ngày 31/3/2022 của HĐND tỉnh về việc cho ý kiến điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án Xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên - Diện tích 250 ha; Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - Đô thị - Dịch vụ Tây Phổ Yên đến năm 2045; Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Yên Bình 2.

[Trực tuyến] Thông qua 28 Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đại biểu biểu quyết thông qua các dự thảo Nghị quyết Kỳ họp.

Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 xây dựng Khu công nghiệp Yên Bình 3; Nghị quyết thông qua nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp Thượng Đình; Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 12 tháng 8 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên Quy định một số mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 16/6/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách nhà nước để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 đến năm 2025; Nghị quyết quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông; Nghị quyết quy định mức chi cho công tác thỏa thuận quốc tế của tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh Thái Nguyên quản lý; Nghị quyết quy định mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025; Nghị quyết bãi bỏ Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐND ngày 18/5/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2017 - 2020; Nghị quyết thông qua điều chỉnh, bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; Nghị quyết quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Trong quá trình diễn ra Kỳ họp có 4 công dân gửi đơn kiến nghị đến Kỳ họp. Đơn của các công dân đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét và trả lời theo đúng quy định trước đó, tuy nhiên các công dân không đồng ý và tiếp tục gửi đơn đến Kỳ họp, Thường trực HĐND sẽ tổng hợp, phân loại, giải quyết theo đúng quy định pháp luật.

[Trực tuyến] Thông qua 28 Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc Kỳ họp.

Phát biểu bế mạc Kỳ họp, đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh: Tại Kỳ họp này, các vị đại biểu HĐND tỉnh đã tập trung xem xét, thảo luận đối với 44 nội dung, đồng thời, thống nhất và thông qua 28 nghị quyết. Trong đó trong đó có một số nội dung quan trọng như: Nghị quyết về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023; Nghị quyết ban hành Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2024; Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; Nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên quản lý,...

Để các Nghị quyết sớm đi vào cuộc sống, đồng chí đề nghịm ngay sau kỳ họp HĐND tỉnh, các cơ quan của HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và các vị đại biểu HĐND tỉnh tập trung thực hiện một số nội dung trọng tâm: UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành khẩn trương xây dựng kế hoạch để tổ chức triển khai thực hiện tốt các nghị quyết vừa được HĐND tỉnh thông qua; tập trung rà soát, bổ sung những giải pháp thiết thực, quyết liệt để tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra; thường xuyên giám sát, đánh giá kết quả triển khai thực hiện để phát huy những mặt tích cực và kịp thời có giải pháp khắc phục những bất cập, hạn chế; nghiêm túc tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri, các ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND tỉnh để giải quyết tốt, kịp thời các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các Tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh tập trung đôn đốc, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai các nghị quyết, bảo đảm các nghị quyết được HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp được tổ chức thực hiện kịp thời, chặt chẽ, hiệu quả theo đúng quy định pháp luật.

* Nhấn F5 để tiếp tục cập nhật