Sẽ ban hành nhiều chính sách đặc thù của tỉnh
Đoàn Chủ tịch điều hành Kỳ họp.

Trong các nội dung được trình tại Kỳ họp, đáng chú ý có nhiều nội dung được xem xét thông qua để kịp thời triển khai, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2023 và cho cả giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 như: Thông qua nhiệm vụ quy hoạch chung và quy hoạch phân khu xây dựng một số khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 nguồn vốn ngân sách Trung ương; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025,... Đây là những nội dung hết sức quan trọng, là cơ sở để hoạch định chính sách, xác định nguồn lực đầu tư, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong tương lai.

Sẽ ban hành nhiều chính sách đặc thù của tỉnh
Ông Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên phát biểu bên lề Kỳ họp.

Ông Nguyễn Công Thịnh - Chủ tịch UBND thành phố Phổ Yên cho biết: "Trên địa bàn thành phố Phổ Yên có 2 Nghị quyết liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch chung của khu công nghiệp dịch vụ tây Phổ Yên với diện tích 1.128 ha và phê duyệt quy hoạch phân khu khu công nghiệp Yên Bình 2. Đây là 2 dự án quy hoạch rất quan trọng thể hiện mục tiêu từng bước cụ thể hoá Quyết định phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ về quy hoạch tỉnh góp phần thúc đẩy kinh tế của thành phổ Phổ Yên nói riêng và khu vực phía nam của tỉnh Thái Nguyên nói chung".

Cũng tại Kỳ họp, HĐND tỉnh sẽ xem xét thảo luận và quyết định về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2024; bổ sung danh mục các dự án thu hồi đất, các dự án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh và phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác; đồng thời quyết định chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công góp phần hiện thực hóa các mục tiêu trong nhiệm kỳ và cụ thể hóa việc triển khai các chương trình MTQG.

Sẽ ban hành nhiều chính sách đặc thù của tỉnh
Ông Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND huyện Định Hóa.

Ông Nguyễn Minh Tú - Chủ tịch UBND huyện Định Hóa thông tin: "Với nguồn đầu tư cho chương trình xây dựng NTM là 198 tỉ đồng, chương trình đồng bào dân tộc thiểu số là trên 84 tỉ đồng, chương trình giảm nghèo trên 7 tỉ đồng, UBND huyện Định Hoá cũng đã phân bổ chi tiết đến các đơn vị thụ hưởng, đây là nhiệm vụ quan trọng trong đề án để hoàn thành xây dựng NTM năm 2023. Đến thời điểm này các nguồn lực chúng tôi đã triển khai và giải ngân trên 30%".

Một số chính sách đặc thù của tỉnh cũng được nghiên cứu để ban hành tại kỳ họp lần này, nhằm góp phần đảm bảo tốt công tác an sinh, xã hội đáp ứng nguyện vọng chính đáng của cử tri và Nhân dân, như: Chính sách hỗ trợ tiền ăn trưa và hỗ trợ học phí đối với trẻ nhà trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non công lập thuộc tỉnh quản lý; quy định mức chi hỗ trợ đưa lao động trẻ về làm việc tại tổ chức kinh tế tập thể trên địa bàn đến năm 2025; quy định nội dung, mức chi đối với tập thể, cá nhân đoạt giải trong kỳ thi, cuộc thi Quốc tế, Quốc gia thuộc một số lĩnh vực Giáo dục - Đào tạo, Thể dục - Thể thao, Văn học - Nghệ thuật, Thông tin - Truyền thông trên địa bàn.

Sẽ ban hành nhiều chính sách đặc thù của tỉnh
Ông Phạm Việt Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên.

Ông Phạm Việt Đức - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Ngay đầu năm học mới Nghị quyết được ban hành sẽ tăng được tỉ lệ trẻ đến trường. Mục tiêu trong các chương trình của tỉnh đặt ra chỉ tiêu là huy động 35% trẻ đến trường, nhưng hiện nay chỉ tiêu đó vẫn chưa đạt được. Nghị quyết này sẽ tác động vào để đạt được mục tiêu đó".

Sẽ ban hành nhiều chính sách đặc thù của tỉnh
Đại biểu Nguyễn Thị Hải - Tổ đại biểu huyện Đại Từ, Giám đốc HTX chè La Bằng.
Đại biểu Nguyễn Thị Hải - Tổ đại biểu huyện Đại Từ, Giám đốc HTX chè La Bằng cho biết: "Khi Nghị quyết thu hút cán bộ trẻ để về làm việc với các HTX, đây là Nghị quyết hết sức thiết thực, cũng rất mong muốn Nghị quyết này được ban hành để đi vào cuộc sống. Đây cũng là động lực cho HTX chúng tôi phát triển bền vững, bắt nhịp với xu thế hiện nay".
Sẽ ban hành nhiều chính sách đặc thù của tỉnh
Bà Nguyễn Thuý Quỳnh - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên.

Bà Nguyễn Thuý Quỳnh - Chủ tịch Hội VHNT tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Do dự thảo Nghị quyết, các văn nghệ sĩ được giải Quốc gia, các cuộc thi do Liên hiệp các Hội VHNT Việt Nam và các Hội chuyên ngành Trung ương, Hội đồng Lý luận phê bình văn học Trung ương tổ chức đều có thể được khen thưởng, đó là một nguồn động viên mới ghi nhận sự sáng tạo của văn nghệ sĩ trên địa bàn. Mong muốn HĐND tỉnh nghiên cứu xem xét để quy định mức thưởng phù hợp và có sự động viên khích lệ đội với văn nghệ sĩ ở mức thoả đáng hơn".