99,6% tổng số cử tri cả nước đi bầu cử - đã psts 15.7
Toàn cảnh hội nghị.

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 đã phát huy được tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch. Tỷ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu rất cao, đạt 99,6%, thể hiện ý thức chính trị, trách nhiệm, lòng yêu nước, niềm tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng. Với kết quả bầu được 499 đại biểu Quốc hội, cơ bản bầu đủ đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, thêm khẳng định công tác nhân sự được chuẩn bị kỹ lưỡng, dân chủ, đúng quy định của pháp luật. Các đại biểu được bầu bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng, có cơ cấu hợp lý và trình độ chuyên môn cao hơn so với nhiệm kỳ trước. Tham luận tại hội nghị, các địa phương cũng đã chia sẻ những kinh nghiệm và đề xuất giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế cho các kỳ bầu cử tiếp theo.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia nhấn mạnh: Thành công của cuộc bầu cử chính nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, với cách làm mới, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, tổ chức tiếp xúc cử tri, quá trình bầu cử được triển khai khoa học, an toàn, đúng quy định. Đồng chí cũng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể các tầng lớp nhân dân và toàn thể cử tri đã thể hiện tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm, tham gia quan trọng vào sự thành công của cuộc bầu cử. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, đóng góp của nhân dân và cử tri trong các hoạt động của Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới 2021-2026./.