Facebook Zalo youtube Tiktok
Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Báo cáo Kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới các kỳ họp HĐND tỉnh Thái Nguyên năm 2023

Ngày 02/11/2023, UBND tỉnh Thái Nguyên ban hành Báo cáo Kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ mười ba, sau Kỳ họp thứ mười ba và các ý kiến, kiến nghị tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thái Nguyên.
[Trực tuyến] Thông qua 28 Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

[Trực tuyến] Thông qua 28 Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

Chiều 20/7, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua 28 Nghị quyết và Bế mạc Kỳ họp.
[Trực tuyến] Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

[Trực tuyến] Phiên giải trình, chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV

Sáng 20/7, ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh khóa XIV tiến hành thảo luận, giải trình làm rõ các nội dung trình tại kỳ họp và thực hiện chất vấn, trả lời chất vấn tại hội trường.
Thảo luận tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Thảo luận tổ về các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, trong phiên làm việc buổi chiều ngày 19/7, các đại biểu HĐND tỉnh làm việc tại hội trường nghe báo cáo thẩm tra và kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 của các Ban HĐND tỉnh và dành nhiều thời gian thảo luận tại các tổ, cho ý kiến vào các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp.
Công tác cán bộ tại Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV

Công tác cán bộ tại Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV

Tại Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV đã tiến hành quy trình thực hiện bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
Bầu cử QH và HĐND: Rộn ràng đi bỏ phiếu sớm nơi huyện đảo Trường Sa

Bầu cử QH và HĐND: Rộn ràng đi bỏ phiếu sớm nơi huyện đảo Trường Sa

Là một trong những người bỏ lá phiếu đầu tiên, cử tri Hoàng Thanh Tú phấn khởi cho biết, thông qua lá phiếu bầu hy vọng lựa chọn được những đại biểu ưu tú nhất vào các cơ quan dân cử các cấp.
[Infographics]: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên qua các kỳ bầu cử

[Infographics]: Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên qua các kỳ bầu cử

Ngày 6/1/1946, cuộc Tổng Tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam đã được tổ chức thắng lợi, đánh dấu sự khai sinh Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trải qua 14 nhiệm kỳ, Quốc hội Việt Nam nói chung, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nói riêng, đã nêu cao tinh thần trách nhiệm và tâm huyết với cử tri, hoàn thành các nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tiếp tục kế thừa và phát huy những kết quả của các khóa trước, gặt hái những kết quả đáng ghi nhận, được Quốc hội, cấp ủy, chính quyền các cấp, cử tri đánh giá cao, để lại những dấu ấn và bài học giàu cảm xúc, ấn tượng và ý nghĩa.
Đại Từ sẵn sàng cho ngày hội lớn

Đại Từ sẵn sàng cho ngày hội lớn

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 - Ngày hội lớn của đất nước đang đến gần. Công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử đã và đang được huyện Đại Từ triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, quy định và chất lượng; mọi công tác chuẩn bị đã sẵn sàng để ngày bầu cử được diễn ra thành công và đảm bảo an toàn.
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 11 và 20.
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 1.
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 4 và 5.
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 6, 7 và 8.
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 9 và 10.
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 12 và 13.
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 18 và 19.
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 14 và 15.
Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Giới thiệu tóm tắt lý lịch trích ngang và tóm tắt chương trình hành động của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, thuộc đơn vị bầu cử số 16 và 17.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri tại các địa phương

Tiếp tục các hoạt động tiếp xúc cử tri của các ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026, ngày 14/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử tại các địa phương. Tham dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo Ủy ban Bầu cử, HĐND, UBND tỉnh; đại diện các ban, ngành và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh.
Đổi mới ở xóm người Mông Trung Sơn

Đổi mới ở xóm người Mông Trung Sơn

Thời gian gần đây, nhờ có sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, cuộc sống của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số đang dần đổi thay. Người dân các xóm, các bản vùng cao đang tích cực chuyển đổi chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao thu nhập. Đó cũng là một thực tế đáng mừng đang diễn ra trong đời sống của đồng bào dân tộc Mông ở xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ. Ghi nhận tại xóm người Mông Trung Sơn trong những ngày rộn ràng không khí chuẩn bị cho Ngày hội non sông.
Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Sẵn sàng cho ngày hội lớn

Trong lời kêu gọi quốc dân đi bỏ phiếu (ngày 5/1/1946), Chủ tịch Hồ Chí Minh dùng 11 chữ “ngày mai” để quốc dân hiểu rõ về “ngày đầu tiên trong lịch sử Việt Nam mà nhân dân ta bắt đầu hưởng dụng quyền dân chủ của mình”. Trải qua nhiều kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, các công dân - cử tri đã ý thức được quyền thiêng liêng và nghĩa vụ, trọng trách của công dân một dân tộc độc lập, tự do, dân chủ, đã tham gia vào quá trình chuẩn bị cho cuộc bầu cử, thực hiện quyền và nghĩa vụ ấy trong ngày bầu cử - “ngày hội non sông”. - Thông tin chính thống hoạt động, quyết định, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng, Phó Thủ tướng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, ngoại giao; và thế giới...
[Infographic]: Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

[Infographic]: Nguyên tắc thực hiện bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp

Theo Điều 69, chương VII, Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân 2015, nguyên tắc bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp được quy định như sau:
Tiếp xúc giữa cử tri các địa phương với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV

Tiếp xúc giữa cử tri các địa phương với ứng cử viên đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV

Ngày 13/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 tại các địa phương.
Đồng Hỷ: Hướng về ngày hội của toàn dân

Đồng Hỷ: Hướng về ngày hội của toàn dân

Xác định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 là sự kiện chính trị quan trọng, huyện Đồng Hỷ đã và đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ, đúng quy trình, đúng luật.
Phú Lương sẵn sàng cho ngày bầu cử

Phú Lương sẵn sàng cho ngày bầu cử

Đến nay, công tác chuẩn bị để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Phú Lương được tiến hành chu đáo, bảo đảm đúng quy định, quy trình. Tất cả để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.
Tiếp xúc giữa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái nguyên khóa XIV với cử tri các địa phương

Tiếp xúc giữa ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Thái nguyên khóa XIV với cử tri các địa phương

Ngày 12/5, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị tiếp xúc giữa cử tri với người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các địa phương.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây ...
[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến thời tiết có nhiều bất thường; tại nhiều địa phương xảy ra mưa. Chính vì vậy, các ngành, địa phương và ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

[Photo] Ấn tượng Khai mạc Mùa du lịch Thái Nguyên 2024

Ngày 25/4, tại Khu du lịch Hồ Núi Cốc, tỉnh Thái Nguyên tổ chức Khai mạc Mùa du lịch năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim”. Trong chương trình đã diễn ...
[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

[Infographic] Đa dạng hoạt động trong Tuần văn hoá, thể thao, du lịch và Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024

Chương trình Khai mạc Mùa du lịch tỉnh Thái Nguyên năm 2024 với chủ đề “Từ trải nghiệm tới trái tim” sẽ diễn ra vào sáng ngày 25/4 tại Khu du lịch hồ Núi Cốc. ...
[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

[Photo] Đảo Trường Sa Lớn - Thị trấn giữa biển khơi

Những ngày đầu tháng 4/2024, đoàn công tác của tỉnh Thái Nguyên có dịp đến thăm, động viên quân và dân huyện đảo Trường Sa trong đó có Đảo Trường Sa lớn. Nằm cách cảng ...
[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

[Photo] Gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên, TNXP, dân công hỏa tuyến, thân nhân liệt sĩ trực tiếp tham gia Chiến dịch Điện Biên Phủ

Trong không khí toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa hướng về sự kiện 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024), ngày ...