Thái Nguyên 29
Cảm giác: 36
Cao/Thấp: 29/29
Độ ẩm: 88%
mây đen u ám
Cập nhật: 31-07-2021 07:00:47
Dự báo 5 ngày tới
Thứ bảy, 31/07/2021 00:00 28 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 03:00 30 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 06:00 33 mây đen u ám
Thứ bảy, 31/07/2021 09:00 35 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 12:00 30 mưa nhẹ
Thứ bảy, 31/07/2021 15:00 28 mưa vừa
Thứ bảy, 31/07/2021 18:00 25 mưa cường độ nặng
Thứ bảy, 31/07/2021 21:00 25 mưa cường độ nặng
Chủ nhật, 01/08/2021 00:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 03:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 06:00 27 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 09:00 29 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 12:00 27 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 15:00 26 mây đen u ám
Chủ nhật, 01/08/2021 18:00 25 mưa nhẹ
Chủ nhật, 01/08/2021 21:00 25 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 00:00 27 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 03:00 32 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 06:00 36 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 09:00 35 mây rải rác
Thứ hai, 02/08/2021 12:00 29 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 15:00 28 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ hai, 02/08/2021 21:00 26 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 00:00 28 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 03:00 34 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 06:00 38 bầu trời quang đãng
Thứ ba, 03/08/2021 09:00 37 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 12:00 32 mây đen u ám
Thứ ba, 03/08/2021 15:00 30 mưa nhẹ
Thứ ba, 03/08/2021 18:00 28 mây cụm
Thứ ba, 03/08/2021 21:00 28 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 00:00 29 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 03:00 34 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 06:00 38 mây cụm
Thứ tư, 04/08/2021 09:00 37 mây rải rác
Thứ tư, 04/08/2021 12:00 28 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 15:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 18:00 27 mưa nhẹ
Thứ tư, 04/08/2021 21:00 27 mưa nhẹ
Thứ năm, 05/08/2021 00:00 27 mưa nhẹ
Xem thêm
...

Tin bài cuối cùng