Khai mạc Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026
Bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2023
Kỳ họp thứ mười ba - HĐND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV.

Trong 44 nội dung được xem xét, thảo luận tại Kỳ họp, chỉ có 17 nội dung được trình bày trực tiếp tại Hội trường, 2 nội dung được thay đổi hình thức trình bày thông qua báo cáo bằng hình ảnh; các nội dung, báo cáo còn lại được các đại biểu tự nghiên cứu. Trong đó, đáng chú ý là Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm; mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH 6 tháng cuối năm 2023. Báo cáo đánh giá: Năm 2023, tình hình thế giới tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, tạo nhiều thách thức mới cho tiến trình phục hồi và phát triển kinh tế trong nước và trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, vượt lên trên những khó khăn, thách thức, tỉnh Thái Nguyên vẫn đạt được một số kết quả cao hơn cùng kỳ và so với mức bình quân chung cả nước, an sinh xã hội được bảo đảm.

Bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2023
Các đại biểu tham dự Kỳ họp.

- Kinh tế tỉnh Thái Nguyên vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2023 tăng 5,17% so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân chung cả nước (là 3,72%). Trong đó: Khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,71%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 4,15%; khu vực dịch vụ và thuế sản phẩm tăng 7,55%.

- Giá trị sản xuất công nghiệp đạt gần 405 nghìn tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ.

- Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt trên 7,6 nghìn tỷ đồng, giảm 19,5% so với cùng kỳ, bằng 39,1% dự toán Bộ Tài chính giao, bằng 38,3% dự toán HĐND tỉnh giao.

- Giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng đầu năm 2023 đạt trên 8 nghìn tỷ đồng, tăng 3,7% so với cùng kỳ, bằng 51,27% kế hoạch năm.

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả.

- Hoạt động thương mại, dịch vụ phục hồi và tăng trưởng tốt. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng đầu năm 2023 đạt gần 33.500 tỷ đồng

- Hoạt động đầu tư tiếp tục duy trì là một điểm sáng trong bức kinh tế Thái Nguyên. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 2023 đạt 23,9 nghìn tỷ đồng, tăng 9,9% so với cùng kỳ. Đối với thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh có 17 lượt dự án cấp mới và điều chỉnh tăng vốn với tổng số vốn đạt 120,7 triệu USD.

- Theo báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến hết tháng 6, tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn của tỉnh Thái Nguyên đạt trên 36%, thuộc nhóm 26 địa phương trên cả nước giải ngân cao trên 35% kế hoạch vốn Thủ tướng Chính phủ giao.

- Chủ động hiện thực hóa các mục tiêu phát triển, tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tỉnh Thái Nguyên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và khẩn trương cụ thể hóa quy hoạch tỉnh.

- Lĩnh vực văn hoá, xã hội đạt kết quả tích cực, an sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân ổn định; tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, báo cáo cũng thẳng thắn chỉ ra một số khó khăn, hạn chế và nhận định những thách thức đối với khả năng hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của năm.

Bàn các giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm 2023
Ông Trần Quang, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên.

Ông Trần Quang, Cục Trưởng Cục Thống kê tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Qua tiếp xúc đối thoại với doanh nghiệp cũng xác định được nhiều khó khăn thách thức, do vậy đối với tỉnh Thái Nguyên, nhất là đối với các sở ban ngành phải có những phân tổ cụ thể kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp. Vốn đầu tư công đòi hỏi phải đẩy nhanh tiến độ vì nó có sức lan toả rất lớn đối với các lĩnh vực khác".

Ông Nguyễn Văn Cường - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Nhỏ và vừa tỉnh Thái Nguyên mong muốn: "Tôi rất kỳ vọng Kỳ họp này sẽ thông qua các Nghị quyết để tháo gỡ khó khăn, các cơ chế chính sách của tỉnh được HĐND thông qua giúp cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và các nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài đến với tỉnh Thái Nguyên để xây dựng đóng góp cho nền kinh tế phát triển nhanh, bền vững".

Đối với kết quả công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm của HĐND tỉnh cho thấy, 6 tháng đầu năm HĐND tỉnh đã tổ chức thành công 2 kỳ họp chuyên đề, đảm bảo công khai, dân chủ, đúng quy định của pháp luật, qua đó xem xét 22 nội dung và thông qua 19 nghị quyết, làm cơ sở pháp lý, đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển của địa phương. Hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh thực hiện đúng quyền hạn theo quy định, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử, nhất là trong công tác thẩm tra phục vụ cho kỳ họp và hoạt động giám sát, khảo sát. Đáng chú ý, thường trực HĐND tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị giao ban giữa thường trực HĐND tỉnh với thường trực HĐND các huyện, thành phố và Phiên chất vấn về Kết quả thực hiện công tác kiểm sát, xét xử và thi hành án dân sự./.