Truyền hình trực tuyến

Thời sự truyền hình Chuyên mục TH Phát thanh

NỔI BẬT

XEM NHIỀU

MỚI

Tin tức - Phóng sự

Chương trình thời sự

Bản tin - Đời sống

Chuyên mục

Địa phương

Đối ngoại

Tiếng Dân tộc

Thai Nguyen News

太原信息

Phim tài liệu

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ngày 26/1, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia, Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã khai mạc trọng thể. Đại hội lần này là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, là dấu mốc rất quan trọng trong quá trình phát triển của Đảng và đất nước với nhiều nội dung quan trọng đánh giá quá trình thực hiện Nghị quyết Đại hội XII, các kế hoạch phát triển đất nước giai đoạn vừa qua; đồng thời, hoạch định đường lối, chủ trương, quyết sách lớn liên quan đến định hướng phát triển đất nước lâu dài với tầm nhìn đến dịp kỷ niệm 100 năm thành lập nước 2045.

Thái Nguyên

Bác đã về đây, cùng mùa xuân!
Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đảng lãnh đạo thực hiện thắng lợi công cuộc đổi mới

Việt Nam

Khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Những con số đáng chú ý về nhân sự Đại hội
Đại biểu dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh
Ngày làm việc đầu tiên Đại hội lần thứ XIII của Đảng thảo luận nhiều nội dung quan trọng

Các tin tức khác