Facebook Zalo youtube Tiktok
Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên:  Sôi nổi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”

Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên: Sôi nổi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”

Nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn cơ quan, chiều ngày 20/8, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đến dự.
Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được xem là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, quyết tâm trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Phát biểu tại phiên bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Thông qua văn kiện là một bước rất quan trọng. Nhưng bước quan trọng tiếp theo là phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhằm tạo cơ sở cho quá trình triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Rất nhanh sau thành công của Đại hội XIII, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 08 nội dung quan trọng. Khẩn trương, quyết liệt triển khai chỉ thị, hội nghị toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đã được tổ chức ngay sau đó. Có thể nói, sự sáng tạo, đột phá trong chỉ đạo, tổ chức đã mang đến một bầu không khí học tập nghị quyết sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Tham mưu xây dựng dự thảo chương trình hành động

Tham mưu xây dựng dự thảo chương trình hành động

Ngày 16/4, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ đối với các thành viên và nhóm giúp việc.
Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 5/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tối 2/2, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.
Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên:  Sôi nổi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”

Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên: Sôi nổi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”

Nhằm tuyên truyền sâu rộng nội dung Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức và người lao động trong toàn cơ quan, chiều ngày 20/8, Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”. Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã đến dự.
Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII

Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng được xem là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân, thể hiện rõ ý Đảng, lòng dân, quyết tâm trong xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc. Phát biểu tại phiên bế mạc đại hội, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn mạnh: “Thông qua văn kiện là một bước rất quan trọng. Nhưng bước quan trọng tiếp theo là phải đưa nghị quyết vào cuộc sống, nhằm tạo cơ sở cho quá trình triển khai, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”. Rất nhanh sau thành công của Đại hội XIII, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị số 01 về việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với 08 nội dung quan trọng. Khẩn trương, quyết liệt triển khai chỉ thị, hội nghị toàn quốc triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết đã được tổ chức ngay sau đó. Có thể nói, sự sáng tạo, đột phá trong chỉ đạo, tổ chức đã mang đến một bầu không khí học tập nghị quyết sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân.
Tham mưu xây dựng dự thảo chương trình hành động

Tham mưu xây dựng dự thảo chương trình hành động

Ngày 16/4, đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ biên tập tham mưu xây dựng dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã chủ trì cuộc họp phân công nhiệm vụ đối với các thành viên và nhóm giúp việc.
Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Triển khai thực hiện tốt các mặt công tác ngành Tổ chức xây dựng Đảng

Ngày 5/2, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2 ngành Tổ chức xây dựng Đảng. Chủ trì tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy.
Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân, chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII

Tối 2/2, tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức Chương trình nghệ thuật mừng Đảng, mừng Xuân Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2021) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND tỉnh, cùng lãnh đạo các sở, ngành và địa phương trong tỉnh.
Khí thế mới, vận hội mới từ thành công Đại hội XIII của Đảng

Khí thế mới, vận hội mới từ thành công Đại hội XIII của Đảng

Lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn gắn với những cột mốc Đại hội Đảng. Bởi vậy, mùa xuân thành lập Đảng năm nay còn mang ý nghĩa thật đặc biệt. Đó là khi mà chúng ta vừa kỉ niệm 91 năm thành lập Đảng trong niềm tự hào, hãnh diện, vừa hân hoan, vui mừng trước thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng - Đại hội của sự chuyển giao thế hệ, đồng thời tạo khí thế và vận hội mới cho Việt Nam trong giai đoạn phát triển tiếp theo.
Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Sáng 1/2, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã tiến hành nội dung làm việc tại hội trường và bế mạc đại hội. Đến dự đại hội có các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đóng góp vào thành công Đại hội XIII của Đảng

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đóng góp vào thành công Đại hội XIII của Đảng

Trong suốt quá trình diễn ra các hoạt động của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, các đại biểu thuộc Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp vào chương trình, nội dung của Đại hội.
Xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại

Xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại

Một trong những vấn đề quan trọng được xác định trong Dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng là tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, phát triển toàn diện nguồn nhân lực và khoa học công nghệ và hoàn thiện kết cấu hạ tầng. Có thể nói 3 đột phá chiến lược này sẽ là những nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới. Đối với tỉnh Thái Nguyên, trên cơ sở tiếp tục thực hiện 3 đột phá đã được xác định từ Đại hội XII của Đảng, gắn với tình hình thực tiễn của địa phương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã xác định 5 nhóm định hướng lớn nhằm cụ thể hóa mục tiêu phát triển Thái Nguyên trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Thái Nguyên

Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn TP Thái Nguyên

Để đảm bảo an ninh trật tự phục vụ cho Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, hơn 1 tháng qua, Công an TP Thái Nguyên đã huy động tối đa lực lượng; đồng thời, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và tuần tra, kiểm soát, phát hiện đấu tranh với các loại tội phạm, quyết tâm không để xảy ra các vụ việc phức tạp, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn TP Thái Nguyên.
Thái Nguyên khuyến khích phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Thái Nguyên khuyến khích phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đề ra mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc.
Khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Khẩn trương đưa Nghị quyết vào cuộc sống

Tỉnh Thái Nguyên đã hoàn thành công tác tổ chức Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 theo đúng kế hoạch và nhận được sự đồng thuận, đánh giá cao của cán bộ, đảng viên cùng các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Tại các đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết, chương trình hành động thực hiện với những mục tiêu, chỉ tiêu, định hướng phát triển cùng các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể đến năm 2025, tầm nhìn trong những nhiệm kỳ tiếp theo của từng đơn vị, địa phương. Ngay sau đại hội, các cấp, ngành, địa phương trên địa bàn đã khẩn trương triển khai thực hiện, nhằm sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.
Khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Ngày 30/10, đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ nhất, khoá XX, nhiệm kỳ 2020-2025 để cho ý kiến và quyết định một số nội dung quan trọng. Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện các Ban Đảng Trung ương và một số sở, ngành liên quan.
Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

Công bố dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng để lấy ý kiến Nhân dân

TNTV - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT TW của Bộ Chính trị về Đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội XIII của Đảng; Thông báo Kết luận số 159-TB của Bộ Chính trị về việc thảo luận các văn kiện Đại hội XIII của Đảng tại Đại hội Đảng bộ các cấp, gửi lấy ý kiến nhân dân và tổng hợp các ý kiến đóng góp vào văn kiện Đại hội XIII của Đảng, Báo điện tử...
Thư cảm ơn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX

Thư cảm ơn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên gửi Thư cảm ơn về việc tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Thainguyentv.vn đăng tải toàn văn Thư cảm ơn.
Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả Đại hội Đảng

Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả Đại hội Đảng

Ngày 15/10, Đảng bộ Quân sự tỉnh đã tổ chức thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 cho 100% cán bộ đảng viên trong toàn Đảng bộ và chỉ huy các đơn vị trực thuộc.
[Infographics] Nhân sự chủ chốt Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

[Infographics] Nhân sự chủ chốt Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Danh sách Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Tiếp tục tuyên truyền về thành công của đại hội Đảng các cấp

Tiếp tục tuyên truyền về thành công của đại hội Đảng các cấp

Ngày 14/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 10/2020. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan, Báo cáo viên Trung ương thuộc tỉnh Thái Nguyên và báo cáo viên cấp tỉnh.
Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Tối 13/10, tại quảng trường Võ Nguyên Giáp, UBND tỉnh Thái Nguyên đã tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Bùi Xuân Hòa, Nguyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XIX, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban tổ chức Tỉnh ủy; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, đại diện các sở, ngành của tỉnh và đông đảo quần chúng nhân dân.
Đồng bào các dân tộc vững niềm tin vào tương lai từ những quyết sách hôm nay

Đồng bào các dân tộc vững niềm tin vào tương lai từ những quyết sách hôm nay

2 năm trở lại đây, bà con người Dao ở xóm Khuôn Đã, xã Liên Minh, huyện Võ Nhai mới có điện lưới quốc gia để sử dụng, do vậy, Đại hội đại biểu lần thứ XX của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên là kỳ Đại hội Đảng bộ tỉnh đầu tiên mà bà con ở đây được trực tiếp theo dõi trọn vẹn thông qua kênh sóng phát thanh truyền hình của tỉnh. Từ đây, bà con thêm vững niềm tin vào sự đổi mới trong tương lai từ những quyết sách hôm nay mà Đại hội đề ra.
Xem thêm

Đọc nhiều

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Cách dịch biển số xe xấu-đẹp tại Việt Nam

Có rất nhiều cách luận biển số tại Việt Nam, trong đó dựa trên phát âm và giá trị là hai cách phổ biến nhất. Quan niệm xấu, đẹp về biển số tại Việt Nam có ...
Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Tự soi mình theo Nghị quyết Trung ương 4 để liên hệ, kiểm điểm, khắc phục

Vì sinh mệnh chính trị của Đảng, vì sự nghiệp đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước, vì mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”, các cấp ủy đảng từ Trung ương ...
[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

[Megastory] Phát hiện 11 ca nhiễm COVID-19, Thái Nguyên nâng cao các giải pháp ứng phó

Trong 3 ngày qua, Thái Nguyên phát hiện 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, gồm 3 trường hợp tại huyện Đồng Hỷ (ngày 31/10, cách ly từ khi trở về Thái Nguyên), 8 trường ...
Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Khu cách ly tập trung đầu tiên trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên sẵn sàng hoạt động

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do chủng mới của virus Corona gây ra,cùng với cả nước, tỉnh Thái Nguyên đã triển khai nhiều giải pháp đồng bộ ...
Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên: 99 ca nghi nhiễm Covid-19, ghi nhận 57 ca mắc Covid-19 (ngày 30/11)

Thái Nguyên công bố 99 ca nhiễm Covid-19 mới, cập nhật sáng 30/11. Tổng số ca mắc Covid-19 lũy tích từ 01/01/2021 đến nay: 410 ca

Clip ngắn

Xem trên
Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng với Thái Nguyên

Từ năm 2009 đến 2023, Đảng bộ và Nhân dân tỉnh Thái Nguyên vinh dự 3 lần được đón đồng chí Nguyễn Phú Trọng, trên cương vị Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương ...
Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Đồng chí Trịnh Việt Hùng được Bộ Chính trị chuẩn y giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Thái Nguyên

Sáng 17/7, Tỉnh uỷ Thái Nguyên tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị chuẩn y đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, ...
"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

"Quả ngọt" sau hơn nửa nhiệm kỳ: Dấu ấn quan trọng của quyết sách đúng đắn

Sau hơn ba năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2025, dưới sự ...
[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

[Infographic] TP Thái Nguyên: Đầu tư 200 tỷ đồng xây dựng cảnh quan phía sau Quảng trường Võ Nguyên Giáp

Nhằm hoàn thiện không gian cây xanh, cảnh quan, tạo nét mỹ quan đô thị, TP Thái Nguyên quyết định đầu tư 200 tỷ đồng triển khai thực hiện Dự án xây dựng cảnh quan ...
[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

[Photo] Mùa sen về trên vùng đất đệ nhất danh Trà

Nhắc đến trà Thái Nguyên nhiều người đam mê ẩm thực trà đã khá quen thuộc với các dòng sản phẩm như: Trà đinh, trà tôm nõn, trà móc câu…Vài năm gần đây có một ...
Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Tăng cường các biện pháp phòng, chống bệnh bạch hầu

Vừa qua, tại huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang đã ghi nhận các ca bệnh bạch hầu do tiếp xúc gần với bệnh nhân mắc bạch hầu đã tử vong ở tỉnh Nghệ An. Đây ...
[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

[Photo] Thái Nguyên: Gần 16.800 thí sinh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay diễn ra trong bối cảnh diễn biến thời tiết có nhiều bất thường; tại nhiều địa phương xảy ra mưa. Chính vì vậy, các ngành, địa phương và ...

Chương trình phát thanh

Thời sự Chuyên mục Phát thanh giao thông Tiếng dân tộc