Công tác cán bộ tại Kỳ họp thứ mười ba, HĐND tỉnh Thái Nguyên Khóa XIV
Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng đồng chí Phan Đức Cường.

Cũng trong chương trình làm việc, tại Kỳ họp, thực hiện Thông báo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ, Quyết định của UBND tỉnh về việc điều động và bổ nhiệm ông Phan Đức Cường, Trưởng ban Ban quản lý các Khu công nghiệp Thái Nguyên giữ chức vụ Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên. HĐND tỉnh đã tiến hành quy trình thực hiện bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh Thái Nguyên khóa XIV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Đức Cường.

Với sự thống nhất cao, Kỳ họp đã nhất trí thông qua Nghị quyết về việc xác nhận kết quả bầu bổ sung Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Phan Đức Cường, Trưởng ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên./.