Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đóng góp vào thành công Đại hội XIII của Đảng
Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp vào chương trình, nội dung của Đại hội.

Các đồng chí thuộc Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên tham gia Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đại diện cho trí tuệ, ý chí, tâm tư, nguyện vọng của trên 93.000 đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh. Trong suốt quá trình tổ chức Đại hội, 22 thành viên trong Đoàn đều chấp hành nghiêm quy định của Ban Tổ chức Đại hội về thời gian, tham gia đầy đủ các nội dung, hoạt động theo chương trình đề ra của Đại hội. Đặc biệt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải đã được Đại hội tín nhiệm thông qua tham gia Đoàn Thư ký Đại hội và đại diện Đoàn Thư ký thông báo trước toàn thể đại biểu tại Hội trường nhiều nội dung trong phiên khai mạc, bế mạc Đại hội.

Các đại biểu khác trong Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên cũng có nhiều đóng góp khi tập trung nghiên cứu, đóng góp ý kiến vào nội dung các văn kiện Ban Chấp hành Trung ương khóa XII trình tại Đại hội lần thứ XIII.

Đồng chí Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên cho biết: "Một trong những điểm nhấn của văn kiện Đại hội lần thứ XIII đã xác định rất rõ mục tiêu phát triển toàn diện con người và sự phát triển toàn diện con người đang từng bước trở thành một nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế -xã hội".

Đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên cho hay: "Tại phiên thảo luận tại đoàn, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên đã có 22/24 ý kiến phát biểu tham luận tập trung vào tất cả những vấn đề, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, thu hút đầu tư, an sinh xã hội. Đây là những vấn đề các đại biểu tỉnh Thái Nguyên rất quan tâm, góp phần vào thành công chung của Đại hội".

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên cũng như các đoàn đại biểu khác thể hiện tinh thần tâm huyết, trách nhiệm với tâm lý rất phấn khởi, trên cơ sở chuẩn bị kỹ lưỡng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, tinh thần đó được lan tỏa tại Đại hội. Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên nhất trí các với các nội dung đã trình bày tại Đại hội".

Đối với các đại biểu, ngay sau khi Đại hội XIII thành công, quán triệt tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, vấn đề tiến hành triển khai tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã được các đại biểu Đoàn Thái Nguyên quan tâm.

Đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thương trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Nguyên cho biết thêm: "Ngay sau Đại hội, Đảng bộ tỉnh sẽ triển khai thực hiện sớm Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; đồng thời, trên cơ sở đó, tiếp tục điều chỉnh, hoàn chỉnh, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, mang tinh thần ý chí quyết tâm của Đại hội để triển khai tới các tầng lớp nhân dân bằng các chương trình hành động, kế hoạch cụ thể, trong đó đặc biệt nhấn mạnh của Đại hội là tất cả vì lợi ích của nhân dân, phục vụ nhân dân. Đây cũng là điểm mới của Đại hội lần này, đưa nhân dân thành trung tâm của Nghị quyết".

Một kỳ Đại hội thành công đã khép lại và mở ra những định hướng lớn cho sự phát triển với khát vọng dựng xây đất nước giàu mạnh. Là một trong số 67 đoàn đại biểu tham gia Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên tại diễn đàn Đại hội xứng đáng với sự tín nhiệm, gửi gắm niềm tin, trí tuệ của hơn 93.000 Đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên./.