Với hình thức thi trực tuyến, các thí sinh tham gia trả lời các câu hỏi trắc nghiệm qua tài khoản cá nhân đã được đăng ký tại Trang thông tin điện tử Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên, địa chỉ : http://dukcq.thainguyen.dcs.vn/.

Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên:  Sôi nổi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”
Đồng chí Ngô Xuân Tình, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chủ tịch Công đoàn, Trưởng Ban tổ chức phát biểu khai mạc Cuộc thi

Bộ câu hỏi của Cuộc thi xoay quanh nội dung trong Văn kiện, Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Thái Nguyên lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Chương trình hành động số 01-CTr/TU của Tỉnh ủy về thực hiện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình hành động số 01-CTr/ĐUK, ngày 01/10/2020 của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh lần thứ XV, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Văn phòng Tỉnh ủy Thái Nguyên:  Sôi nổi Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025”

Các thí sinh tham gia trả lời câu hỏi của Cuộc thi

Đảng ủy Văn phòng Tỉnh ủy sẽ tổ chức 02 đợt thi riêng giữa các chi bộ (đợt 1: ngày 20/8; đợt 2: ngày 29/8. Kết thúc mỗi đợt thi, ban tổ chức sẽ trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 02 giải Khuyến khích cho các cá nhân và trao 01 giải Nhất, 01 giải Nhì, 01 giải Ba, 01 giải Khuyến khích cho các tập thể đạt số điểm cao nhất với thời gian làm bài thi nhanh nhất.

Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, quan trọng trong toàn Đảng bộ Văn phòng Tỉnh ủy, thông qua đó thúc đẩy các phong trào thi đua, cụ thể hóa nội dung Nghị quyết thành những nhiệm vụ công tác và hành động cụ thể trong toàn cơ quan; góp phần làm tốt hơn nữa vai trò là trung tâm thông tin tổng hợp phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp uỷ địa phương cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Đặc biệt, qua đây cũng đã góp phần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức trong công tác nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, là hoạt động thiết thực nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 01-NQ/TU, ngày 31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về Chương trình chuyển đổi số tỉnh Thái Nguyên, giai đoạn 2021 - 2025 định hướng đến năm 2030.

Được biết, Cuộc thi là một trong những hoạt động ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày Truyền thống Văn phòng cấp ủy (18/10/1930-18/10/2021./.

Thu Hương (Văn phòng Tỉnh ủy)