Khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị về việc chuẩn y Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025; xem xét, cho ý kiến vào: nội dung Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII; việc điều chỉnh chủ trương đầu tư đối với Dự án Chương trình đô thị miền núi phía Bắc - thành phố Thái Nguyên và Dự án Nhà máy KHVATEC HANOI tại Khu công nghiệp Điềm Thụy; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Dự thảo Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Phân công nhiệm vụ đối với các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực hiện một số nội dung công tác tổ chức cán bộ theo thẩm quyền.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 11 và thời gian tiếp theo là cần khẩn trương tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, với tinh thần tích cực nhất, nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống một cách đầy đủ và kịp thời. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo một cách quyết liệt để tạo chuyển biến rõ nét trên tất cả các lĩnh vực, nhất là lĩnh vực kinh tế - xã hội ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, quý đầu thực hiện Nghị quyết. Tiến hành rà soát và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng năm 2020 đã đề ra, nhất là đối với các chỉ tiêu tăng trưởng và chỉ tiêu thu ngân sách; bám sát chỉ đạo của Trung ương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2021 để trình Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, đảm bảo tính sát thực, hiệu quả cao. Đẩy mạnh cải cách hành chính, đặc biệt là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; sớm đưa Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh vào hoạt động.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với giải quyết tốt các vấn đề xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Chủ động chuẩn bị, triển khai hiệu quả các phương án phòng, chống lụt, bão trong những tháng cuối năm, đặc biệt lưu ý đối với các khu vực có nguy cơ bị lũ quét, sạt lở đất, vùng trũng, vùng ven sông nhằm hạn chế tối đa các thiệt hại, đảm bảo an toàn về người và tài sản của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. Về các nội dung khác, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý và giao cho Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo thực hiện theo quy định./.