Khí thế mới, vận hội mới từ thành công Đại hội XIII của Đảng
Toàn cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Mỗi kỳ Đại hội Đảng đều là những dấu mốc quan trọng về sự phát triển của Đảng, của đất nước. Đối với Đại hội XIII của Đảng, đó là sự đánh dấu chặng đường 91 năm thành lập Đảng và 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới đất nước. Đặc biệt, đại hội lần này cũng đánh dấu một năm vượt khó thành công trong việc thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa chống dịch COVID-19, vừa phát triển kinh tế của năm 2020. Bởi vậy, trước nhận định đúng đắn về tình hình trong nước, cũng như trên thế giới, đại hội đã xác định mục tiêu không chỉ cho nhiệm kỳ 2021-2025 mà còn là tầm nhìn tới 2030 - kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và năm 2045 - kỷ niệm 100 năm thành lập nước. Đó là trở thành một nước phát triển, thu nhập cao. Đây được đánh giá là mục tiêu vừa mang tính toàn diện, vừa mang tính cụ thể; đồng thời, thể hiện được khát vọng phồn vinh, khát vọng vươn lên của toàn dân tộc.

GS.TS Phạm Hồng Quang, Giám đốc Đại học Thái Nguyên, đại biểu dự Đại hội XIII cho biết: "Phát triển toàn diện con người và sự phát triển toàn diện con người đang từng bước trở thành một nội dung trọng tâm của chiến lược phát triển kinh tế - xã hội. Khi con người cùng với khoa học công nghệ trở thành mục tiêu, động lực của sự phát triển thì đây là một chiến lược bền vững của đất nước".

Tiến sĩ Bùi Đình Hòa, nguyên Giảng viên Trường Đại học Nông lâm, Đại học Thái Nguyên cho rằng: "Đây là một trong những cách định hướng cho nền kinh tế Việt Nam phát triển rất rõ ràng, với một chiến lược phát triển lâu dài, tôi kỳ vọng nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn 10 năm tiếp theo và đến năm 2045 sẽ đạt được những kỳ vọng như mong muốn".

Từ Đại hội lần thứ VII của Đảng, bằng đường lối đối ngoại tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa các quan hệ quốc tế của mình, với quan điểm “Việt Nam muốn là bạn với tất cả các nước trong cộng đồng thế giới, phấn đấu vì hòa bình, độc lập và phát triển”, Việt Nam đã ngày càng hội nhập sâu rộng với quốc tế. Đặc biệt, sự quan tâm, đánh giá cao của bạn bè quốc tế tới Đại hội XIII của Đảng tiếp tục cho thấy đường lối đối ngoại đúng đắn đó; đồng thời, góp phần khẳng định vị thế ngày càng vững chắc của Việt Nam trên trường quốc tế, nhất là khi Đại hội đã thành công tốt đẹp.

Khí thế mới, vận hội mới từ thành công Đại hội XIII của Đảng
Ông Víctor Gorodeki Kot, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina

Ông Víctor Gorodeki Kot, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Argentina nhận định: “Đại hội này mang ý nghĩa bước ngoặt, khẳng định tầm quan trọng của hệ thống chính trị tại Việt Nam hướng tới những mục tiêu lớn lao trong tương lai và đánh giá những vấn đề đã vấp phải để rút ra những bài học kinh nghiệm. Đại hội sẽ là một dấu mốc quan trọng trong đời sống chính trị của các bạn, đóng góp không những vào công cuộc phát triển một đất nước Việt Nam hùng mạnh trong tương lai, mà còn tác động tới cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc, hệ thống khủng hoảng tư bản chủ nghĩa và vì một tương lai khác tốt đẹp hơn cho nhân loại”.

Đất nước ta đang đứng trước thời cơ mới chưa từng có và lịch sử cũng đã cho thấy, khi nào cả dân tộc ta đoàn kết, cùng chung một khát vọng, một niềm tin, thì nhất định sẽ lập nên những kỳ tích. Đây là thời điểm để chúng ta dồn toàn lực vào “cuộc đua nước rút” tới các cột mốc năm 2030 và năm 2045, hiện thực hóa mục tiêu “bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu” mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đặt ra từ những ngày lập quốc.

Đồng chí Nguyễn Ngô Hai, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương nhấn mạnh: "Đại hội thành công tạo thế, tạo lực, tạo đà cho việc xây dựng bộ máy chính quyền xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tiêu biểu hơn về ý chí, trí tuệ và bản lĩnh".

Ông Nguyễn Văn Quang, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp cho biết: "Tất cả các doanh nghiệp rất phấn khởi, chờ đón một Nghị quyết mới để cùng toàn Đảng, toàn dân sát cánh góp phần vào để đưa đất nước ta vươn lên sánh vai với các cường quốc năm châu như Bác Hồ đã dạy".

Ông Nguyễn Khắc Tiến, Đảng bộ phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên khẳng định: "Chúng tôi sẽ cùng với Đảng tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị mà Đại hội XIII đã chỉ ra".

Cơ đồ của đất nước ngày nay có được là thành quả được xây đắp nên bởi lớp lớp các thế hệ. Cơ đồ đó tiếp tục được xây đắp từ thành công của Đại hội XIII của Đảng, từ đó, tạo ra tiềm lực mới, uy tín mới, sức mạnh mới, niềm tin mới, khát vọng mới để Việt Nam vững bước dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, đưa đất nước ngày càng phồn vinh và phát triển./.