Xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại
Thái Nguyên sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa chính sách thu hút đầu tư phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp

Một trong những định hướng quan trọng cũng là ưu tiên cao mà Thái Nguyên xác định trong nhiệm kỳ 2020-2025 là tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía nam của tỉnh, ưu tiên đầu tư giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất thu hút các nhà đầu tư, phát triển hạ tầng giao thông và khu công nghiệp, gắn với sự phát triển vùng thủ đô Hà Nội. Đây được coi là định hướng mang tính trọng tâm, trọng điểm để Thái Nguyên tiếp tục phát huy thế mạnh vốn có, đẩy mạnh hơn nữa chính sách thu hút đầu tư mà tỉnh đã thực hiện rất hiệu quả trong nhiệm kỳ qua.

Ông Bùi Văn Lương, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên cho biết về chủ trương chỉ đạo của Đảng bộ địa phương: “Gắn với nhiệm vụ cụ thể là tiếp tục cụ thể hóa các nhiệm vụ phát triển công nghiệp hóa trên địa bàn thêm 1 khu công nghiệp 300 ha. Hai là cùng với các ngành của tỉnh, tham mưu đề xuất với tỉnh sớm đưa vào vận hành khai thác khu công nghệ cao trên địa bàn của thị xã Phổ Yên khoảng 500 ha cũng như hệ thống đường vành đai V trên địa bàn thị xã Phổ Yên”.

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ trong nỗ lực trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, Thái Nguyên phấn đấu, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 8% trở lên, công nghiệp - xây dựng chiếm 61% trong cơ cấu kinh tế. Để làm được điều này, tỉnh tập trung phát triển kinh tế tư nhân, công nghệ cao; Khuyến khích hình thành những cụm, ngành sản xuất có sự tương quan trong cùng lĩnh vực, làm tiền đề, cơ sở kết nối chuỗi sản xuất, sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp.

Ông Đồng chí Phan Đức Cường, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Tỉnh ban hành đề án phát triển công nghiệp, công nghệ cao của tỉnh, xây dựng và ban hành được đề án phát triển này thì chúng tôi sẽ có những đề xuất, những giải pháp một cách tổng thể, toàn diện để thúc đẩy công nghiệp của tỉnh phát triển theo đúng định hướng của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh và Đại hội đã đề ra”.

Xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại
Trong nhiệm kỳ 2020-2025 Thái Nguyên sẽ tập trung phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía nam của tỉnh (Thị xã Phổ Yên)

Trong 05 định hướng lớn trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Thái Nguyên tiếp tục quan tâm đến chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành công cuộc mang tính toàn dân, toàn diện thì Thái Nguyên là một trong những tỉnh đi đầu trong cả nước về xây dựng nghị quyết về Chương trình chuyển đổi số. Hiện, toàn tỉnh đang tập trung thực hiện các giải pháp phấn đấu đến năm 2025, trở thành trung tâm chuyển đổi số của Khu vực trung du miền núi phía Bắc, thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố dẫn đầu về chuyển đổi số. Đến năm 2030, thuộc nhóm 10 tỉnh, thành phố dẫn đầu cả nước về chuyển đổi số.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên đã có chỉ đạo: “Khẩn trương triển khai thực hiện nghị quyết số 01 ngày 31/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chương trình chuyển đổi số của tỉnh Thái Nguyên đến năm 2025 và định hướng đến 2030. Có nghị quyết thì vấn đề chuyển đổi số ở Thái Nguyên nó phải chất lượng, phải khả thi hơn. Đây là một cơ hội để giúp cho tỉnh Thái Nguyên có thể bứt phá, đi nhanh, đi tắt, đón đầu trong một giai đoạn tới”.

Kế thừa thành tựu trong các lĩnh vực: Tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính và thu hút đầu tư, nhiệm vụ quan trọng là phải tái cấu trúc nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng, ổn định các lĩnh vực trọng điểm, nhấn mạnh phát triển bền vững. Thái Nguyên đang bước vào nhiệm kỳ mới với khí thế và quyết tâm cụ thể hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực Trung du Miền núi Phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX đã đề ra, góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.