Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII đã kết nối với gần 7.500 điểm cầu.

Chỉ sau 2 tháng Đại hội XIII được tiến hành thành công, một hội nghị toàn quốc để quán triệt nghị quyết đã được Ban Bí thư Trung ương tổ chức. Từ phòng họp Diên Hồng tòa nhà Quốc hội, hội nghị kết nối với gần 7.500 điểm cầu tại các Thành ủy, Tỉnh ủy trực thuộc Trung ương, điểm cầu các bộ, ngành thuộc Trung ương và điểm cầu cơ sở.

Lần đầu tiên, gần 1 triệu cán bộ, đảng viên trong cả nước được học nghị quyết thông qua hình thức trực tuyến. Đây cũng là lần đầu tiên, thời gian nghị quyết của Trung ương đến cơ sở chỉ diễn ra trong 02 ngày.

Đồng chí Mai Phúc Toàn, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhận xét: “Đặc biệt lần này chúng tôi thấy là so với trước đây, đặc biệt là tôi đã có nhiều điều kiện qua các đại hội để quán triệt được tất cả các nội dung này thì phải nói là mất rất nhiều thời gian. Có khi là gần 1 năm sau mới có thể hoàn thành được chương trình này. Nhưng lần này tôi thấy là Trung ương đã có chủ trương có thể nói gần như là một hội nghị toàn quốc. Thứ nhất là đã tiết kiệm được rất to lớn về kinh phí, rất cần thiết phải thực hiện và quan tâm lúc này. Thứ 2, đại bộ phận những đối tượng cần thiết đã được tiếp thu và cùng 1 cán bộ lãnh đạo truyền đạt cùng 1 lúc nên tính thống nhất và quán triệt rất có giá trị và có hiệu quả cao”.

Trong đợt học nghị quyết lần này, tỉnh Thái Nguyên tổ chức 64 điểm cầu trên toàn tỉnh. Trong đó: 03 điểm cầu tại Tỉnh ủy; 17 điểm cầu cấp huyện, đoàn thể và 44 điểm cầu cấp cơ sở. Trên 9.800 cán bộ, đảng viên cùng tham gia học tập nghị quyết. Đây là lần tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết bằng hình thức trực tuyến với số điểm cầu và số cán bộ, đảng viên tham dự đông nhất từ trước đến nay.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
Lần đầu tiên, gần 1 triệu cán bộ, đảng viên trong cả nước được học nghị quyết thông qua hình thức trực tuyến.

Ông Nguyễn Trường Kháng, Phó Chủ tịch thường trực Câu lạc bộ Hưu trí tỉnh Thái Nguyên nhận xét: “Tôi thấy đây là một thành công của công nghệ 4.0. Và cũng có thể khẳng định là chúng ta nắm bắt rất nhanh vấn đề chuyển đổi số thì mới làm được. Không chỉ ở cấp Trung ương, không chỉ ở cấp tỉnh mà đến cả huyện, cả xã. Tôi cho đây là một thành công rất lớn. Điểm thứ 2 nói về thành công và cũng là vinh dự của chúng tôi. Thật ra, ít khi bình thường chúng tôi được nghe các đồng chí lãnh đạo Trung ương trực tiếp xây dựng nên nghị quyết báo cáo. Lần này, tất cả các đồng chí trong Bộ Chính trị đều tham gia và có cả các đồng chí tham gia ở mức độ cao nhất. Có thể nói, đây là một sự tiếp thu 1 cách đầy đủ đầy đủ và trọn vẹn nhất. Với tư cách là người từng là giảng viên, đã từng là giáo viên lý luận chính trị, thì tôi phải khẳng định là tất cả các báo cáo được tình bày rất công phu, được trình chiếu bằng powerpoint. Sự trình bày giữa người báo cáo, các đồng chí được giao nhiệm vụ báo cáo với phục vụ trình chiếu là rất phù hợp, tạo ra sự hứng thú cho người theo dõi, cho người học tập. Và có thể nói học xong là ngấm ngay”.

Việc học tập, quán triệt nghị quyết có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, bởi đây là co sở, tiền đề để triển khai thực hiện. Nếu không nắm chắc, không hiểu rõ những đường lối, chủ trương, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp được xác định trong nghị quyết thì không thể triển khai thực hiện đúng và hiệu quả, thậm chí là dễ mắc sai lầm, chệch hướng, đi ngược với tinh thần nghị quyết đã xác định. Trên cơ sở đó, “xây dựng chương trình hành động" cũng là yêu cầu đặc biệt mà Trung ương nhấn mạnh nhằm biến những quyết định của đại hội thành hiện thực sinh động trong thực tế.

Hội nghị triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, có chất lượng. Những nội dung cốt lõi, những vấn đề mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã được truyền đạt đến cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị. Sau học tập, quán triệt nghị quyết, các cấp ủy, tổ chức đảng, đảng đoàn, cơ quan, đơn vị phải tập trung trí tuệ, nhanh chóng xây dựng chương trình hành động của tập thể, bám sát nội dung nghị quyết của đại hội, cụ thể hóa thành các chương trình, để án có tính khả thi cao, tập trung thực hiện tốt sáu nhiệm vụ trọng tâm của nhiệm kỳ và ba đột phá chiến lược.

Lan tỏa tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII
Tỉnh Thái Nguyên tổ chức 64 điểm cầu trên toàn tỉnh với trên 9.800 cán bộ, đảng viên cùng tham gia học tập nghị quyết.

Đồng chí Mai Phúc Toàn, Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên nhận xét thêm: “Lần này, tôi thấy Trung ương đề ra là đi đôi với quán triệt thì phải có ngay đề cương và kế hoạch để thực hiện được nghị quyết này. Cụ thể, đưa ngay vào cuộc sống. Ngay bây giờ thực hiện kế hoạch của năm 2021 thì phải đưa nghị quyết này vào và thực hiện ngay năm 2021 hoàn thành các mục tiêu và đạt được các chỉ tiêu đã đề ra”.

Đồng chí Phạm Quốc Chính, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thái Nguyên cho rằng: “Nghị quyết của nhiệm kỳ này có rất nhiều đổi mới, sáng tạo. Cho nên không đưa tinh thần thực hiện nghị quyết vào cuộc sống ngay thì nó lỡ cơ hội. Truyền đạt nghị quyết do các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước chúng tôi thấy ở tất các các lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội đến an ninh quốc phòng đều có sự đóng góp của khoa học và công nghệ. Và chúng tôi cũng đưa tất cả chủ trương của Đảng vào chương trình hành động cụ thể của ngành trong nhiệm kỳ này và tầm nhìn đến 2030".

Đồng chí Hoàng Thanh Giao, Phó Bí thư Thường trực huyện ủy Phú Bình thông tin: “Để đảm bảo kế hoạch học tập cho 100% đảng viên xong trước ngày 30/5, đối với 20 đơn vị xã, thị trấn trên địa bàn chúng tôi đang phối hợp cùng với đơn vị Viettel để tổ chức hoàn thiện hạ tầng viễn thông và hạ tầng công nghệ thông tin để giúp cho việc quán triệt, học tập nghị quyết qua hình thức trực tuyến đến các xã, thị trấn”.

Để Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sớm đi vào cuộc sống, đạt hiệu quả cao, tạo bước đột phá trên các lĩnh vực với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể mà đại hội đã thống nhất xác định thì phải tiến hành đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp với tinh thần trách nhiệm rất cao. Tuy nhiên, việc trước tiên và có ý nghĩa quyết định là các cấp ủy đảng phải tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết thật nghiêm túc, chất lượng; phải làm cho mọi cán bộ, đảng viên, đặc biệt là cán bộ chủ trì từ cấp chi bộ, cơ sở thông suốt, nắm vững những nội dung cơ bản của nghị quyết, có nhận thức đúng để triển khai hành động đúng.