Chương trình nghệ thuật Mừng Đảng, mừng Xuân chào mừng thành công Đại hội Đảng lần thứ XIII
Tiết mục văn nghệ đặc sắc trong chương trình.

Trong không khí hân hoan, phấn khởi chào mừng Đảng Cộng sản Việt Nam tròn 91 mùa xuân vinh quang, mừng Xuân Tân Sửu và chào mừng thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, chương trình nghệ thuật là sự kiện văn hóa đầu tiên mở đầu cho chuỗi các hoạt động chào mừng của tỉnh Thái Nguyên.

Ôn lại truyền thống đấu tranh cách mạng, những chặng đường lịch sử vẻ vang của Đảng ta trong suốt 91 năm qua, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, đây là dịp để chúng ta thành kính tưởng nhớ công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới – Người sáng lập và rèn luyện Đảng ta, chèo lái con thuyền cách mạng Việt Nam vượt qua bao ghềnh thác tới bến bờ thắng lợi.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Cuối thế kỷ thứ 19 và đầu thế kỷ thứ 20, trước khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đất nước ta chìm trong đêm trường nô lệ. Nhân dân ta liên tiếp đứng lên chống ách áp bức, bóc lột của thực dân cướp nước và phong kiến tay sai. Các phong trào đấu tranh diễn ra mạnh mẽ, tràn đầy khí phách bất khuất và sáng ngời tinh thần anh hùng yêu nước, nhưng tất cả đều không thành công, vì thiếu một đường lối đúng. Trong bối cảnh ấy, đồng chí Nguyễn Ái Quốc với lòng yêu nước cháy bỏng, đã bôn ba khắp thế giới để tìm đường cứu nước, cứu dân, và Người đã tìm thấy ở chủ nghĩa Mác - Lênin - con đường cứu nước, giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người. Người khẳng định: “Muốn cứu nước và giải phóng dân tộc không có con đường nào khác là con đường cách mạng vô sản”. Ngày 03/02/1930, dưới sự chủ trì của Người, ba tổ chức cộng sản ở Việt Nam khi đó là Đông Dương Cộng sản Đảng, An Nam Cộng sản Đảng và Đông Dương Cộng sản Liên đoàn đã họp Hội nghị hợp nhất thành một Đảng và lấy tên là Đảng Cộng sản Việt Nam. Sự ra đời của Đảng Cộng sản Việt Nam là một bước phát triển vô cùng quan trọng của lịch sử cách mạng Việt Nam, chấm dứt sự khủng hoảng về đường lối và tổ chức lãnh đạo của phong trào yêu nước Việt Nam đầu thế kỷ 20. Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng (03/02/1930 - 03/02/2021), chúng ta càng tự hào về Đảng ta, về Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và những thành tựu lớn lao mà nhân dân ta đã đạt được dưới sự lãnh đạo của Đảng. Trong mỗi chúng ta càng nhận thấy trách nhiệm của mình, hơn lúc nào hết phải quyết tâm đoàn kết một lòng phấn đấu không ngừng để góp phần thực hiện thắng lợi đường lối cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc, "dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh".

Là một trong những cái nôi của cách mạng Việt Nam, Thái Nguyên tự hào là nơi sớm có tổ chức cơ sở Đảng, phát huy truyền thống của quê hương cách mạng, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thái Nguyên đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức và giành được thành tựu rất quan trọng trên tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh: "Trong nhiệm kỳ 2015-2020, kinh tế của tỉnh liên tục duy trì đà tăng trưởng cao, 19/19 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đề ra. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, tăng cường; hoạt động của chính quyền và đoàn thể các cấp có những chuyển biến tích cực. Công tác an sinh xã hội được quan tâm, đời sống của nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao; đến hết năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm chỉ còn 2,82%, vượt kế hoạch. Những kết quả đó đã khẳng định chủ trương lãnh đạo đúng đắn của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; sự chỉ đạo, điều hành linh hoạt, bám sát thực tế của UBND tỉnh; việc triển khai thực hiện có hiệu quả của các cấp, ngành, địa phương, với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ; sự nỗ lực phấn đấu của Nhân dân các dân tộc trong tỉnh".

Cũng tại chương trình, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin nhanh kết quả nổi bật của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Theo đó, qua hơn 7 ngày làm việc nghiêm túc và trách nhiệm, đại hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung theo chương trình đề ra. Đại hội đã thảo luận và thông qua các văn kiện quan trọng; bầu Ban Chấp hành khóa mới gồm 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết. Đây là những đồng chí tiêu biểu cho hơn 5 triệu đảng viên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, đạo đức, năng lực, trình độ để gánh vác trọng trách mà Đảng và nhân dân giao phó. Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII đã bầu 18 Ủy viên Bộ Chính trị; đồng chí Nguyễn Phú Trọng được Ban Chấp hành Trung ương Đảng tín nhiệm bầu tiếp tục làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên đã có nhiều đóng góp vào chương trình, nội dung của Đại hội. Đặc biệt, đây là nhiệm kỳ đầu tiên Đoàn đại biểu Thái Nguyên có 2 đại biểu được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thái Nguyên khẳng định: "Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có ý nghĩa lịch sử to lớn đối với Tổ quốc, đồng bào và dân tộc ta, không chỉ trong giai đoạn 5 năm 2021-2025 mà cho cả những thập niên tới. Thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ cổ vũ mạnh mẽ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiếp tục vượt qua mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ thời cơ, thuận lợi, phấn đấu sớm đưa nước ta trở thành một nước phát triển, có thu nhập cao, theo định hướng xã hội chủ nghĩa. Chào mừng thành công Đại hội XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh, tự hào với truyền thống vẻ vang của Đảng, truyền thống cách mạng của quê hương, với những thành tích đạt được trong năm 2020, tôi kêu gọi và đề nghị mỗi đồng chí cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang hãy phát huy truyền thống, đoàn kết nhất trí, phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh, tiếp tục dành trọn tâm huyết, trách nhiệm vì một tỉnh Thái Nguyên ngày càng giàu có và phồn thịnh".

Tại chương trình, các nghệ sĩ, diễn viên đã trình diễn nhiều tiết mục nghệ thuật được dàn dựng công phu và đặc sắc. Với các chủ đề: Ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ vĩ đại, tình yêu quê hương đất nước, con người Thái Nguyên; mừng xuân, mừng đất nước đổi mới…

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, công tác tổ chức chương trình đã đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh như: giới hạn số lượng đại biểu tham dự, giãn cách vị trí ghế ngồi và thực hiện truyền hình trực tiếp trên các kênh sóng của Đài PT-TH Thái Nguyên để toàn thể nhân dân theo dõi.

Bà Nguyễn Thị Mai, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết: "Chương trình được điều chỉnh truyền hình trực tiếp tại Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật giúp cho nhân dân trong toàn tỉnh được thưởng thức đầy đủ trọn vẹn tinh thần Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng qua thông báo nhanh của các đồng chí lãnh đạo tỉnh cũng như các tiết mục nghệ thuật đặc sắc mà các nghệ sĩ, diễn viên của Trung tâm Văn hóa - Nghệ thuật tỉnh Thái Nguyên chuyển đến nhân dân".

Chương trình đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với khán giả. Qua sóng truyền hình trực tiếp, chương trình đã nhận được sự quan tâm, theo dõi của nhân dân, qua đó, khơi dậy truyền thống yêu nước, lòng tự hào dân tộc, không khí vui tươi, phấn khởi nhân dịp kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và Xuân Tân Sửu 2021 và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII cuả Đảng. Ông Đinh Danh Hải, cán bộ hưu trí phường Quang Trung, TP Thái Nguyên cho hay: "Qua theo dõi trên ti vi, chúng tôi thấy sự chào mừng rất phù hợp, rất xứng đáng với tầm cỡ của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chúng tôi thấy đồng chí Bí thư Tỉnh ủy rất vinh dự và cũng hứa trước nhân dân Thái Nguyên nói riêng và cả nước nói chung sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ vẻ vang của mình khi được đứng trong hàng ngũ Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ XIII. Tôi tin chắc rằng, Thái Nguyên sẽ có nhiều khả quan ngay từ những ngày đầu, tháng đầu, năm đầu, Thái Nguyên nhất định sẽ thành công, hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đảng lần thứ XIII đề ra"./.