Đảng bộ Quân sự tỉnh Thái Nguyên thông báo kết quả Đại hội Đảng
Toàn cảnh Hội nghị

Theo đó, Đảng bộ Quân đội nhiệm kỳ 2020-2025 quyết tâm xây dựng quân đội chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định để phát triển đất nước.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên phấn đấu tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; huy động sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại của khu vực trung du miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030.

Thành công của Đại hội Đảng bộ Quân đội và Đảng bộ tỉnh là động lực cỗ vũ mạnh mẽ để lực lượng vũ trang địa phương nỗ lực phấn đấu vươn lên, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xây dựng khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc./.