TNTV - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra từ ngày 11 đến 13/10/2020 đã thành công tốt đẹp. Đại hội đã sáng suốt, lựa chọn, bầu ra nhân sự chủ chốt để lãnh đạo Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn 5 năm tiếp theo.

Với chủ đề: “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; bảo đảm quốc phòng, an ninh; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, nâng cao toàn diện đời sống nhân dân các dân tộc trong tỉnh; xây dựng Thái Nguyên trở thành một trong những trung tâm kinh tế công nghiệp hiện đại của khu vực trung du, miền núi phía Bắc và vùng Thủ đô Hà Nội vào năm 2030” và phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”, Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Ủy ban Kiểm tra - nhân sự lãnh đạo những cơ quan cao nhất của Đảng bộ đã được lựa chọn với số phiếu tín nhiệm rất cao, thể hiện niềm tin của đảng viên và nhân dân trong tỉnh.

“Infographic: Nhân sự chủ chốt Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025” là sản phẩm báo chí đặc biệt do Đài Phát thanh - Truyền hình Thái Nguyên thực hiện. Trân trọng Kính mời Quý độc giả theo dõi.

[Infographics] Nhân sự chủ chốt Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
[Infographics] Nhân sự chủ chốt Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025