Thành phố Thái Nguyên: Tuyên dương các điển hình tiên tiến giai đoạn 2015   2020 (Phát TS Tối 16-9)
Các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước của TP Thái Nguyên được khen thưởng tại Hội nghị

5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Cấp ủy, sự điều hành của Chính quyền các cấp, phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn Thành phố từng bước đổi mới về nội dung, hình thức và phát triển rộng khắp trên các lĩnh vực... tạo đà để thành phố Thái Nguyên hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và là đơn vị đi đầu trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh.

Đánh giá cao những kết quả TP Thái Nguyên đạt được trong thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng các phong trào, chú trọng việc nhân rộng điển hình tiên tiến để thi đua trở thành sức mạnh và là động lực phát triển.

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 đã được khen thưởng. Lãnh đạo TP Thái Nguyên cũng đã phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020-2025./.