Hội đồng thẩm định Trung ương xét, công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn Nông thôn mới
Hội nghị thẩm định hồ sơ, đánh giá kết quả, xem xét, công nhận huyện Đại Từ đạt chuẩn Nông thôn mới năm 2023

Thực hiện chương trình xây dựng huyện Nông thôn mới (NTM), thời gian qua, huyện Đại Từ đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân để hoàn thiện các tiêu chí; trở thành điểm sáng của tỉnh Thái Nguyên về xây dựng NTM. Đến nay, 27/27 xã của huyện đã được công nhận đạt chuẩn NTM; 4/27 xã được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao; 2/27 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 2/2 thị trấn của huyện đều đạt chuẩn 9/9 tiêu chí thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh.

Việc triển khai thực hiện lấy ý kiến sự hài lòng của người dân trên địa bàn đối với kết quả xây dựng NTM của huyện được thực hiện đúng trình tự, với tỷ lệ hài lòng của Nhân dân đạt và vượt so với yêu cầu. Hạ tầng giao thông của huyện ngày càng được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Đối chiếu với Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng huyện NTM giai đoạn 2021 - 2025, huyện Đại Từ đạt 9/9 tiêu chí.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chủ tịch Hội đồng thẩm định đánh giá cao kết quả xây dựng NTM của huyện Đại Từ, đồng thời nhấn mạnh, Đại Từ là địa phương đang có sự chuyển dịch từ kinh tế nông nghiệp sang công nghiệp và đô thị, vì vậy, trong xây dựng NTM, huyện cần quan tâm hơn nữa đến các vấn đề như phát triển thương mại, dịch vụ và du lịch; định hướng xây dựng NTM nâng cao; nâng cao hơn nữa giá trị cây chè; đầu tư nâng cấp hạ tầng nông thôn ở các xã vùng sâu, vùng xa; an sinh xã hội, đào tạo nghề cho người lao động… Đồng chí đề nghị huyện khẩn trương hoàn thiện hồ sơ đạt chuẩn NTM năm 2023 để Hội đồng trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận.

Phát biểu tiếp thu ý kiến của các thành viên Hội đồng thẩm định, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trân trọng cảm ơn các Bộ, Ngành, Trung ương đã hỗ trợ quá trình xây dựng NTM của huyện Đại Từ, đồng thời đề nghị huyện nghiêm túc tiếp thu những ý kiến, góp ý của thành viên Hội đồng thẩm định để hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, công nhận trong thời gian sớm nhất. Bên cạnh đó, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong thời gian tới các Bộ, Ban, Ngành Trung ương tiếp tục quan tâm đến xây dựng Nông thôn mới của huyện Đại Từ nói riêng và tỉnh Thái Nguyên nói chung./.