Đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Hỷ
Từ năm 2021- 2023, huyện Đồng Hỷ được phân bổ trên 35 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng

Tuyến đường qua xóm Liên Phương, xã Văn Lăng có chiều dài trên 6km mới được nghiệm thu trước Tết Nguyên đán hơn 1 tháng. Công trình này có tổng mức đầu tư trên 14 tỷ đồng, đi qua 3 xóm phía Tây của xã Văn Lăng, nơi có phần đông bà con người Mông sinh sống và nối liền với vùng giáp ranh của tỉnh Bắc Kạn. Đây là một trong số công trình đầu tư trọng điểm góp phần vào quá trình xây dựng nông thôn mới ở địa phương, cho thấy sự quan tâm của Nhà nước đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Ông Ngô Huy Sợi, Trưởng xóm Liên Phương, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ: Trên này là vùng sâu, vùng xa, được Đảng và Nhà nước quan tâm làm cho đồng bào được con đường. Thứ nhất bà con đi lại dễ dàng, hai là phát triển được kinh tế, thông thương, làm được cái gì bán cũng được giá hơn. Kinh tế phát của bà con được hơn trước kia”.

Ông Hoàng Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ thông tin: Trong những năm qua được sự quan tâm của các nguồn lực từ Trung ương cũng như của Tỉnh, của Huyện đã đầu tư hàng trăm tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Đó là điện, đường, trường, trạm cũng như là sự cố gắng nỗ lực của nhân dân đã thực hiện tốt công tác tiếp nhận các nguồn vốn để phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của nhân dân”.

Đối với vùng đồng bào đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, từ năm 2021- 2023, huyện Đồng Hỷ được phân bổ trên 35 tỷ đồng để đầu tư cơ sở hạ tầng, trong đó ngân sách Trung ương là trên 30 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã triển khai đầu tư xây dựng mới 43 công trình, cải tạo, sửa chữa 14 công trình cơ sở hạ tầng vùng đồng bào dân tộc thiểu số đặc biệt khó khăn. Cùng với đó, các dự án hỗ trợ về sinh kế dành bà con được quan tâm, nhờ đó số hộ dân ở nhiều vùng khó đã thoát nghèo. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo đa chiều trên địa bàn huyện Đồng Hỷ giảm còn 3,48%.

Ông Dương Văn Sình, Trưởng xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ cho biết: Xóm hầu như là 100% là đường bê tông chạy qua, Nhà nước cũng đã hỗ trợ về giống gà mông đen, hỗ trợ cây giống na… năm vừa qua số hộ nghèo đã giảm, bây giờ chỉ còn 21 hộ nghèo”.

Bà Mã Thị Sía, xóm Trung Sơn, xã Quang Sơn, huyện Đồng Hỷ phấn khởi: Trong 10 năm nay được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư, đời sống bà con đã văn minh tiến bộ hơn, khấm khá hơn rất nhiều”.

Đổi thay vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Đồng Hỷ
Huyện Đồng Hỷ quan tâm phát triển KT-XH đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Là một địa phương miền núi, xác định công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng, những năm qua, cấp ủy, chính quyền huyện Đồng Hỷ luôn quan tâm, chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần củng cố sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giúp đồng bào dân tộc yên tâm, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước. Hạ tầng hoàn thiện, đời sống nhân dân nâng cao, tư duy sản xuất đổi mới là những nét nổi bật trong vùng dân tộc miền núi ở huyện Đồng Hỷ. Bằng nhiều nguồn lực, huyện Đồng Hỷ đang phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025 bình quân từ 2% trở lên; 100% số trường, lớp học, trạm y tế, nhà văn hóa… được xây dựng kiên cố. Năm 2024, đưa 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Nguyễn Văn Ngọc, Bí thư Huyện ủy Đồng Hỷ cho biết: Phát huy những kết quả đã đạt được chúng tôi tiếp tục có sự lãnh đạo, chỉ đạo một cách toàn diện hơn, đó là việc chỉ đạo cả hệ thống chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các ban ngành đoàn thể từ huyện tới cơ sở tiếp tục quan tâm sát sao hơn nữa trong việc triển khai các nội dung, chương trình cũng như kế hoạch, đặc biệt là những kế hoạch liên quan đến các chương trình mục tiêu quốc gia để giúp cho đồng bào dân tộc thiểu số ở một số vùng mà hiện nay còn có những khó khăn để có được điều kiện vươn lên, từng bước thoát nghèo, thoát nghèo bền vững và được tham gia những cái mô hình có giá trị kinh tế mang lại hiệu quả tốt hơn”.

Sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đang tạo nền tảng vững chắc để tiếp tục nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đồng bào các dân tộc thiểu số của huyện Đồng Hỷ. Cùng với đó, nội lực của người dân đang tiếp tục được phát huy để khai thác các nguồn lực, tiềm năng lợi thế địa phương. Xuân mới với một sức sống mới đang về trên khắp các xóm bản vùng cao, miền núi ở Đồng Hỷ./.