Động Linh Sơn, thuộc xóm Núi Hột, xã Linh Sơn là một trong những thắng cảnh đẹp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên. Động gồm hai hang đá tự nhiên: Hang Thiên và hang Địa. Theo sử sách ghi chép lại, vào thế kỷ XI, Nguyên phi Ỷ Lan trong một lần kinh lý qua đây đã từng ban chiếu lập đền. Đến khoảng năm 1775 cuối thời hậu Lê thế kỷ 18, vua Lê đã huy động công đức trùng tu xây dựng lại và khắc trên vách đá trước cửa động tấm bia cổ có nội dung “Trùng tu Linh Sơn Động”, đến năm 1995 được phục dựng và năm 1999 được Bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp Bằng Di tích thắng cảnh cấp quốc gia.

Cần quan tâm tôn tạo và phát huy giá trị động Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Động Linh Sơn, thuộc xóm Núi Hột, xã Linh Sơn là một trong những thắng cảnh đẹp trên địa bàn thành phố Thái Nguyên

Bà Trần Thị Mỹ Hà, Chủ tịch UBND xã Linh Sơn, thành phố Thái Nguyên cho biết: " Trong Động Linh Sơn thì vấn đề tâm linh và thờ cúng từ lâu đời. Tuy nhiên do quá trình phong háo của thời gian và chiến tranh nên việc thờ cúng không còn được duy trì. Xã mong muốn thắng cảnh này được tôn tạo lại".

Hiện nay thắng cảnh này còn tương đối nguyên vẹn. Với sự quan tâm của nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân, Chùa Linh Sơn đã xây dựng vào năm 2011, góp phần tạo không gian sinh hoạt văn hoá, tín ngưỡng và đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân địa phương.

Cần quan tâm tôn tạo và phát huy giá trị động Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Năm 1999, động Linh Sơn được Bộ văn hóa thể thao và du lịch cấp Bằng Di tích thắng cảnh cấp quốc gia.

Tuy nhiên, qua nhiều năm, đến nay di tích này vẫn chưa được quan tâm đúng mức, giá trị của khu di tích chưa được khai thác hiệu quả. Thêm vào đó, cùng với thời gian, di tích bị tác động của thiên nhiên và con người, nên phần nào cảnh quan, môi trường và sinh thái bị hư hại.

Cần quan tâm tôn tạo và phát huy giá trị động Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Phát huy giá trị Di tích thắng cảnh Động Linh Sơn không chỉ là mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương.

Ông Trần Thanh Hải, Trưởng phòng Văn hóa, thành phố Thái Nguyên:" Hiện nay, đã dự kiến đưa vào đây là 1 trong điểm du lịch tâm linh và sản phẩm Ocop của thành phố, mong muốn thời gian tới, UBND tỉnh và cấp trên quan tâm tạo nguồn lực đầu tư tôn tạo phát triển thành một điểm du lịch có sức hấp dẫn du khách để phục vụ cho phát triển KT-XH địa phương."

Cần quan tâm tôn tạo và phát huy giá trị động Linh Sơn, Thành phố Thái Nguyên
Di tích này vẫn chưa được quan tâm đúng mức, giá trị của khu di tích chưa được khai thác hiệu quả

Với ý nghĩa lịch sử và vẻ đẹp vốn có, việc phát huy giá trị Di tích thắng cảnh Động Linh Sơn không chỉ là mong mỏi của cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương mà còn là một hướng đi đúng đắn trong phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của Thái Nguyên trong giai đoạn hiện nay.