Dự Hội nghị có đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện các ban Đảng Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND và lãnh đạo UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương.

Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 68 -  khóa XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Thanh Hải phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu Khai mạc hội nghị đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ đề nghị với tinh thần tập trung, dân chủ, thắng thắn, tại hội nghị lần này Ban Thường vụ Tỉnh uỷ sẽ xem xét và cho ý kiến vào 14 nội dung liên quan đến phát triển KT- XH, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo thẩm quyền và các nội dung chuẩn bị cho kỳ họp Chuyên đề của HĐND tỉnh sẽ được tổ chức trong thời gian tới. Trong đó có một số nội dung đáng lưu ý đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh uỷ nghiên cứu kỹ lưỡng, tham gia đóng góp ý kiến trước khi trình Ban chấp hành Đảng bộ theo quy định. Cụ thể, các nội dung về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công năm 2024; điều chỉnh chủ trương đầu tư liên quan đến dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu - Ngã ba Trung Sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Thái Nguyên); Dự án Cụm Công nghiệp Yên Lạc (Phú Lương) và một số dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh.

Trên cơ sở thảo luận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị cơ quan tham mưu báo cáo làm rõ một số nguyên nhân của việc điều chỉnh các dự án; sự phù hợp quy định pháp luật của các dự án dự kiến được bổ sung kế hoạch vốn; thẩm quyền quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Kết luận hội nghị, trên cơ sở thống nhất cao, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý về chủ trương và giao Ban cán sự Đảng UBND tỉnh; các cơ quan tham mưu, đề xuất tiếp thu ý kiến của các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại hội nghị, bổ sung, chỉnh sửa, hoàn thiện nội dung văn bản tiếp tục trình cấp có thẩm quyền và tiến hành các bước tiếp theo, bảo đảm đúng quy trình cũng như yêu cầu về chất lượng và tiến độ đã đề ra./.