Xây dụng nông thôn mới - chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Người dân xã Phú Tiến (huyện Định Hóa) tích cực hiến đất và đóng góp công sức, tài chính làm đường giao thông nông thôn

Những con đường bê tông rộng, đẹp, khang trang là niềm mơ ước bao năm của người dân xã Phú Tiến. Điều tự hào trong thành quả đó có sự tham gia đóng góp của chính người dân địa phương. Người ít, người nhiều, người hiến đất, người góp công, góp của cùng chung tay xây dựng quê hương chính là động lực lan tỏa tạo nên thành công.

Chị Ma Thị Nhung, xã Phú Tiến, huyện Định Hóa chia sẻ: “Từ phát triển kinh tế gia đình mới tham gia vào các hoạt động của xóm bản và xã, đóng góp vào làm các công trình như Nhà văn hóa, đường làng bằng bê tông sạch sẽ để đi lại cho thuận tiện, phát triển kinh tế”.

Ông Ngô Tuấn Sơn, Chủ tịch UBND xã Phú Tiến, huyện Định Hóa cho biết chủ trương của xã: “Nêu cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, đặc biệt trong chương trình chung sức chung tay hiến đất, hiến công, hiến kế, đóng góp tài chính để chung tay xây dựng nông thôn mới”.

Trước năm 2022, Định Hóa là một huyện nghèo với tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo còn chiếm tới trên 33%. Hạ tầng điện, đường, trường, trạm thiếu thốn, xuống cấp. Xác định xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2023 là nhiệm vụ chính trị hết sức khó khăn tuy nhiên Định Hóa đã phát huy tính chủ động, sáng tạo, tập trung triển khai hiệu quả các giải pháp mang tính đột phá. Trên cơ sở rà soát, đánh giá kỹ chất lượng các tiêu chí, Định Hóa đã xây dựng lộ trình cụ thể để hoàn thành các tiêu chí theo từng quý, từng năm. Đồng thời tập trung quán triệt, vận động, tuyên truyền để người dân nhận thức rõ vai trò chủ thể của mình, khơi dậy sự quyết tâm, đồng thuận của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân.

Ông Vi Văn Thư, Nguyên Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nguyên Bí thư Huyện ủy Định Hóa nhận xét: “Sự đổi mới này trước hết là đổi mới về tư duy. Đảng bộ, chính quyền huyện đã thấm nhuần mục tiêu của xây dựng Nông thôn mới, và đây cũng là nhiệm vụ chính của Đảng bộ huyện. Định Hóa phần lớn là nông nghiệp, nông thôn, vậy nên từ lãnh đạo huyện cho đến người dân đã được quán triệt, coi việc xây dựng Nông thôn mới chính là xây dựng đời sống cho mỗi người dân”.

Xây dụng nông thôn mới - chuyển biến từ nhận thức đến hành động
Huyện Định Hóa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết tâm xây dựng huyện Nông thôn mới
Xây dụng nông thôn mới - chuyển biến từ nhận thức đến hành động

Huy động cả hệ thống chính trị và nhân dân vào cuộc. Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức, cá nhân và trách nhiệm người đứng đầu, người phụ trách với phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ trách nhiệm”, “báo cáo ai?, thời gian nào?...” chính là bài học quý báu giúp Định Hóa thành công trong công cuộc xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Đức Lực, Bí thư Huyện ủy Định Hóa cho biết: “Huyện Định Hóa đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, có phân công, phân cấp cụ thể từ cán bộ cấp huyện đến cả cán bộ không chuyên trách cấp cơ sở. Quá trình thực hiện có kiểm tra, giám sát, báo cáo ai, vào thời điểm nào… và thường xuyên có sự trao đổi để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc ngay từ cơ sở”.

Trên quê hương Định Hóa hôm nay đang đổi mới từng ngày. Với sức mạnh của tinh thần đoàn kết, của ý chí, sự nỗ lực của cấp uỷ, chính quyền và nhân dân địa phương, sẽ là động lực để Định Hóa tiếp tục thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh./.