RSS Youtube Facebook

Thứ bảy 04/07/2020 21:05 Hotline: 0913.068.624 | 0912.194.333 | 0912.132.008

Phát triển kinh tế tập thể gắn với xây dựng nông thôn mới

14:47 | 16/05/2019

Tại huyện Thạnh Phú (Bến Tre), việc phát triển các mô hình kinh tế hợp tác, HTX đã góp phần quan trọng trong sự nghiệp CNH, HĐH nông nghiệp, nông thôn.

Từ đó thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng tăng dần hiệu quả sử dụng lao động, khai thác tốt tiềm năng tài nguyên hiện có, giữ ổn định kinh tế - xã hội của huyện, nhất là khu vực ven biển.

phat trien kinh te tap the gan voi xay dung nong thon moi
Thạnh Phú phát triển kinh tế hợp tác gắn với xây dựng NTM

Đến nay, toàn huyện có 03 xã đạt chuẩn NTM là Đại Điền, Quới Điền và An Nhơn, 03 xã đạt từ 15- 18 tiêu chí gồm Phú Khánh, Thới Thạnh và Giao Thạnh, các xã còn lại đạt từ 9 -14 tiêu chí. Theo Bí thư Huyện ủy Nguyễn Trúc Sơn, với tiềm năng hiện có, huyện quyết tâm nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ trở thành huyện NTM. Các xã đang và sẽ xây dựng NTM, ngay bây giờ tập trung cho vấn đề này.

Xã Thới Thạnh còn một số chỉ tiêu nữa là hoàn thành 19 tiêu chí NTM, Phú Khánh, Giao Thạnh cũng phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2019 này. Các xã còn lại phải quyết tâm lên NTM sớm hơn dự kiến. Trong đó, xã biển Thạnh Phong đang hội đủ điều kiện để tiến nhanh trong xây dựng NTM. Nổi bật nhất là cơ cấu SX, quan hệ SX và thu nhập của người dân.

Để đạt được mục tiêu đề ra, thì huyện cần xác định chương trình MTQG xây dựng NTM phải gắn liền với phát triển kinh tế hợp tác, HTX. Bởi chỉ tiêu về phát triển HTX là bắt buộc đối với các xã muốn xây dựng thành công xã NTM. Trên cơ sở đó, việc quan tâm, phát triển kinh tế tập thể là biện pháp hữu hiệu giúp phát huy nguồn lao động dồi dào ở nông thôn, giải quyết việc làm và tăng thu nhập. Người dân không thể SX một mình, mà hãy nghĩ ngay đến liên kết, bởi không DN đầu tư nào muốn đến từng hộ dân để thu mua sản phẩm.

Các ban, ngành của huyện cũng cho rằng, kinh tế tập thể nếu phát triển đúng hướng sẽ là yếu tố và động lực cơ bản để đổi mới tư duy, nâng cao trình độ SX cho người nông dân huyện Thạnh Phú và đem lại hiệu quả kinh tế cao trong nông nghiệp, nông thôn, tạo nền tảng để thúc đẩy quá trình xây dựng NTM.

phat trien kinh te tap the gan voi xay dung nong thon moi
Bộ mặt nông thôn mới huyện Thạnh Phú.

Theo UBND huyện, cuối năm 2018, Thạnh Phú có 164 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151/2007 của Chính phủ với 3.379 tổ viên; 16 HTX đăng ký với 4.444 thành viên, tổng số vốn đăng ký hơn 11,7 tỷ đồng. Có 11 HTX đang hoạt động và 05 HTX ngưng hoạt động, trong đó có 3 HTX duy trì hiệu quả kinh doanh, tạo ra doanh thu và việc làm ổn định qua nhiều năm là HTX vận tải thủy bộ Thạnh Phú, HTX thủy sản Thạnh Lợi và HTX thủy sản Bình Minh.

Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Văn Hùng xác định, tới đây kinh tế tập thể tiếp tục là xu thế chung của huyện và gắn liền vào các chương trình, dự án phát triển KT- XH, nhất là chương trình xây dựng NTM và Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP).

Do đó, huyện Thạnh Phú tiếp tục nhân rộng các mô hình kinh tế hợp tác hiệu quả; tạo điều kiện cho kinh tế hộ phát triển có hiệu quả trên các lĩnh vực nông nghiệp, dịch vụ; hình thành chuỗi giá trị từ SX đến chế biến, tiêu thụ, bảo đảm hài hòa lợi ích của các chủ thể tham gia.

Huyện đề ra mục tiêu đến năm 2025 phát triển mới 40 tổ hợp tác hoạt động theo Nghị định 151/2007, phát triển mới 07 HTX. Đến năm 2030, phát triển hằng năm 10 tổ hợp tác nâng số tổ hợp tác toàn huyện lên 250 tổ, phát triển ít nhất 01 HTX/năm.

Theo MInh Mừng/ Nongnghiep.vn