Chỉ số SIPAS và PAR INDEX đạt thứ hạng cao
Hội nghị công bố Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính 2023 (SIPAS) và Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 (PAR INDEX)

Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) năm 2023 được Bộ Nội vụ cùng các cơ quan, đơn vị phối hợp tiến hành đo lường, lắng nghe ý kiến của hơn 39,700 người dân thuộc mọi thành phần từ khắp vùng, miền trong cả nước.

45 chỉ số phản ánh nhận định, đánh giá của người dân; 52 chỉ số phản ánh mức độ hài lòng và 10 chỉ số phản ánh nhu cầu, mong đợi của người dân dân, Bộ Chỉ số SIPAS phản ánh tương đối toàn diện, chi tiết về chất lượng phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đối với người dân năm 2023 của cả nước nói chung và từng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nói riêng.

Theo công bố tại Hội nghị, tỉnh Thái Nguyên có Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước là 90,29%, xếp thứ 2/63 tỉnh, thành phố. Dẫn đầu tỉnh Quảng Ninh với 90,61%. Đây là năm thứ 2 liên tiếp, tỉnh Thái Nguyên giành vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng PIPAS.

Cùng với SIPAS, Chỉ số cách hàng chính (PAR INDEX) năm 2023 cũng được công bố. Đây là năm thứ 12 Chỉ số này được áp dụng, như một công cụ quản lý hiệu quả để giúp Chính phủ theo dõi, đánh giá, xếp hạng kết quả cải cách hành chính hàng năm của các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố.

Chỉ số SIPAS và PAR INDEX đạt thứ hạng cao
Bảng xếp hạng PAR INDEX năm 2023 các tỉnh, thành phố.

Kết quả công bố, Chỉ số cách cách hàng chính của các bộ, cơ quan ngang bộ gồm 2 nhóm: 14 đơn vị đạt kết quả trên 80%, trong đó Bộ Tư pháp là đơn vị dẫn đầu. 03 đơn vị đạt dưới 80% là: Bộ Y Tế, Bộ Ngoại giao và Bộ Công thương.

Đối với Chỉ số cải cách hành chính các tỉnh, thành phố. 7 tỉnh, thành thuộc nhóm đạt từ 90% trở lên; 56 tỉnh, thành thuộc nhóm đạt từ 80% - 90%.

Với 90,76%, Chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Thái Nguyên bứt phá vươn lên xếp vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố. (Năm 2022, Thái Nguyên xếp vị trí thứ 9/63 tỉnh, thành phố, đạt 87,38 điểm).

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam - Cơ quan phối hợp triển khai đánh giá chỉ số SIPAS và PAR INDEX cho biết: "Thái Nguyên có một sự nỗ lực phấn đấu vươn lên cải cách các thủ tục hành chính của các cơ quan, sự hài lòng của người dân địa phương và chính vì vậy người dân tin vào Đảng, Nhà nước, tin vào chế độ. Vì vậy tất cả các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của Thái Nguyên trong năm qua có bước bứt phá".

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà đánh giá: "Chúng tôi đánh giá rất cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền của tỉnh Thái Nguyên, trong đó các đồng chí đã hết sức là nỗ lực để cải thiện các chỉ số, đặc biệt thúc đẩy mạnh về nội dung mang tính cốt lõi là thúc đẩy chuyển đổi số, đẩy mạnh xây dựng chính quyền số để phục vụ người dân tốt hơn".

Chỉ số SIPAS và PAR INDEX đạt thứ hạng cao
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà phát biểu tại hội nghị.

Chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính và Chỉ số Cải cách hành chính vừa công bố đánh dấu tỉnh Thái Nguyên đã đạt được mục tiêu: mức độ hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính đạt từ 90% trở lên theo Chương trình cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025. Đây là những kết quả mang tính chất nền tảng để tỉnh tiếp tục các giải pháp xây dựng nền công vụ phục vụ, lấy người dân làm trung tâm, sự hài lòng là thước đo đánh giá chất lượng, hiệu quả phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước./

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: "Tỉnh Thái Nguyên tiếp tục phát huy những kết quả đạt được của hai chỉ số, cải cách hành chính, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tập trung cho cải cách thể chế, cải cách công vụ công chức, đặc biệt là cải cách tổ chức bộ máy thúc đẩy cho sự phát triển của của Thái Nguyên tốt hơn".

Sau bứt phá ngoạn mục trên bảng xếp hạng Chỉ số PAPI mới đây, thì những kết quả rất đáng tự hào tại sự kiện công bố 2 chỉ số khác là SIPAS và PAR INDEX tiếp tục khẳng định cố gắng, sự nỗ lực bền bỉ của tỉnh Thái Nguyên. Với quan điểm người dân là chủ thể, là trung tâm, tỉnh Thái Nguyên đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ.