Định Hóa nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Huyện Định Hóa đã có nhiều giải pháp để nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sau sáp nhập

Năm 2019, xóm Hồng Hoàng, nay là xóm Hoàng Tiến, xã Trung Lương, huyện Định Hóa được chọn làm xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, xóm đạt 7/9 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu; 100% đường trục xóm và liên xóm đã được cứng hóa, có tổ tự quản hoạt động hiệu quả, thường xuyên quản lý, duy tu, bảo dưỡng đường, không có nhà tạm, nhà dột nát, đảm bảo các tiêu chuẩn về văn hóa, y tế, giáo dục, môi trường. Tuy nhiên, đến nay tiêu chí về số hộ nghèo và sản xuất kinh doanh của xóm chưa đạt do sau sáp nhập số hộ nghèo đã tăng lên 8 hộ.

Ông Lê Trọng Tài, Trưởng xóm Hoàng Tiến, xã Trung Lương huyện Định Hóa cho biết: “Cơ sở vật chất thì nhà văn hóa đề xuất hỗ trợ kinh phí để xây dựng nhà văn hóa đạt chuẩn theo quy định Bộ Văn hóa thông tin; hỗ trợ để phát triển các mô hình chuyển đổi cơ cấu và thành chuỗi liên kết thì sẽ đạt chuẩn OCOP khi đưa ra thị trường”.

Ông Hoàng Thanh Xuất, Chủ tịch UBND xã Hoàng Tiến, huyện Định Hóa đề nghị: “Đề nghị huyện tiếp tục tăng hỗ trợ đối với các mô hình phát triển sản xuất, tiếp tục vận động tuyên truyền bà con nhân dân cùng với chính quyền tập trung mọi nguồn lực để xây dựng xóm Hoàng Tiến trở thành xóm nông thôn mới kiểu mẫu trong năm 2021”.

Định Hóa nỗ lực xây dựng nông thôn mới
Huyện sẽ tiếp tục có chính sách ưu tiên đối với các xã về đích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025

Thôn Phú Ninh xã Phú Đình cũng được huyện Định Hóa chọn làm điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu. Do đó, đã được ưu tiên các nguồn lực để hỗ trợ địa phương thực hiện chương trình này. Cuối năm 2019, thôn Phú Ninh tiếp tục đón nhận dự án thí điểm làng Semaung nông thôn mới Phú Ninh do tỉnh Gyeongsanbuk - Hàn Quốc hỗ trợ. Đến nay, 9/9 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu và 12/12 hộ gia đình nông thôn mới.

Ông Đỗ Xuân Thùy, Bí thư chi bộ xóm 6, thôn Phú Ninh, xã Phú Đình, huyện Định Hóa cho biết: “Hiện nay còn một số đường, vào khoảng 500-600 mét tới đây đã có kế hoạch để làm. Vừa qua cũng đã xây dựng kế hoạch tổ tự quản để phân ra mỗi nhóm làm từ 250-500 mét, thường xuyên vệ sinh đường làng, ngõ xóm”.

Ông Trương Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã Phú Đình, huyện Định Hóa khẳng định: “Lộ trình của chúng tôi sẽ cố gắng bước sang 2021 chúng tôi sẽ xây dựng xóm Phú Ninh đạt 9/9 tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu”.

2020 huyện Định Hóa có 10 xóm và 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Để thực hiện được mục tiêu này, huyện đã áp dụng cơ chế đặc thù đối với xóm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn. Ngoài xóm Tổ xã Phượng Tiến và xóm Bãi Hội, xã Bảo Cường được hỗ trợ xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu do tổ chức KOIKA - cơ quan hợp tác quốc tế Hàn Quốc và tỉnh Thái Nguyên hỗ trợ. Huyện trích nguồn vốn từ ngân sách địa phương hỗ trợ với mức 600 triệu đồng/xóm trong vòng 2 năm để tập trung phát triển sản xuất:

Ông Lý Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND huyện Định Hóa cho biết: “Huyện tiếp tục sẽ tăng cường công tác tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các tiêu chí. Hai là bố trí các nguồn lực đặc biệt là nguồn chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới để ưu tiên quan tâm nâng cao chất lượng đối với các xã về đích xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 cũng như xóm nông thôn mới kiểu mẫu trong giai đoạn tới”.

Giai đoạn xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu sau sáp nhập sẽ là thử thách khi nhiều phần việc còn bề bộn. Đội ngũ nhân lực quản lý chưa ổn định, bỡ ngỡ, khối lượng công việc cần giải quyết lớn. Tuy nhiên, huyện Định Hóa đã có giải pháp đa dạng hóa các loại hình tuyên tuyền, nâng cao nhận thức để cán bộ, đảng viên và người dân hiểu đầy đủ bản chất nhân văn của xây dựng nông thôn mới, quán triệt tư tưởng xây dựng nông thôn mới có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc./.