3115-anh-tin-tuyen-truyen-dh-dang
Toàn cảnh Hội nghị

Trong thời gian qua, công tác tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp đã được các đơn vị, địa phương triển khai đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tiễn, với nhiều hình thức đa dạng, phong phú trên các phương tiện thông tin đại chúng, bản tin nội bộ, trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương, trên internet, mạng xã hội và tuyên truyền trực quan tại nơi công cộng. Cùng với đó, các phong trào thi đua yêu nước, lập thành tích chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, gắn biển các công trình chào mừng đại hội Đảng bộ tỉnh đã được triển khai.

Sau khi nghe báo cáo của các sở, ngành, đơn vị về công tác tuyên truyền đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 sẽ diễn ra từ ngày 11-13/10/2020, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền dịp trước, trong và sau đại hội; thực hiện song song nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, tổ chức các hoạt động chào mừng gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Riêng với các cơ quan báo chí, đồng chí đề nghị tập trung cao điểm tuyên truyền về các hoạt động của đại hội; nắm bắt, phản ánh tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân; tăng cường đấu tranh, phản bác quan điểm sai trái, thù địch, chống phá. Liên quan tới công tác hậu cần, đảm bảo hạ tầng, an ninh phục vụ công tác tổ chức đại hội Đảng bộ, thành lập trung tâm báo chí trong thời gian diễn ra đại hội, đồng chí đề nghị các đơn vị tăng cường phối hợp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò tham mưu để thực hiện đảm bảo hiệu quả, thiết thực./.