Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Triển lãm trưng bày các sản phẩm tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh; đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên và các đại biểu tham quan Triển lãm trưng bày sản phẩm công nông nghiệp, tiềm năng du lịch, sản phẩm văn hóa của tỉnh.
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Nhóm các mặt hàng nông sản tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Trung tâm Báo chí phục vụ đại hội.
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Đài PT-TH Thái Nguyên đang thực hiện truyền hình trực tiếp Đại hội từ trung tâm Văn hóa- Nghệ thuật tỉnh.
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX
Phóng viên Đài PT-TH Thái Nguyên tác nghiệp tại Đại hội.
Những hoạt động bên lề Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025