Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025
Toàn cảnh Hội nghị

Tại hội nghị các đại biểu đã trao đổi, thảo luận một số nội dung về công tác tuyên truyền, trang trí khánh tiết; công tác đảm bảo an ninh trật tự và công tác hậu cần, lễ tân phục vụ Đại hội Đảng. Trong đó, tập trung cho ý kiến về phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, bao gồm thành phần đón tiếp đại biểu, trưng tập cán bộ tham gia các tổ giúp việc; phục vụ Đại hội tại hội trường và chia tổ thảo luận trong thời gian diễn ra Đại hội; công tác chuẩn bị tài liệu, phương tiện đưa đón đại biểu; công tác đảm bảo an toàn thực phẩm và các điều kiện liên quan tại địa điểm tổ chức Đại hội và nơi ăn nghỉ của đại biểu...

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các đại biểu, Tổ giúp việc đề nghị Văn phòng Tỉnh uỷ nhanh chóng bổ sung hoàn thiện dự thảo thông báo phân công nhiệm vụ để báo cáo Tiểu ban tổ chức phục vụ Đại hội; chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ Đại hội đảm bảo an toàn, chu đáo. Đồng thời đề nghị các thành viên và cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công trong thời gian tới.