Hội nước sạch và môi trường tổ chức Đại Hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Đại hội

Với gần 8.000 hội viên, nhiệm kỳ qua, Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh đã tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm bảo vệ môi trường cho các hội viên và cộng đồng; tích cực tham gia Chương trình mục tiêu Quốc gia về Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn. Đến nay, trên 95% hộ gia đình nông thôn trên địa bàn tỉnh đã được cung cấp nước sạch sinh hoạt; trên 90% trường học, 100% cơ sở y tế, bệnh viện có đủ nước sạch; gần 70% hộ gia đình nông thôn đã có nhà tiêu và chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh...

Đánh giá cao những kết quả Hội Nước sạch và Môi trường tỉnh Thái Nguyên đã đạt được, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn trong nhiệm kỳ tới Hội tiếp tục nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng, tăng cường hơn nữa việc phối hợp với các cấp, các ngành để nâng cao nhận thức của người dân về công tác quản lý nước sạch cũng như vai trò, tầm quan trọng của nước sạch đối với đời sống.

tiếp tục củng cố, phát triển tổ chức Hội, làm tốt công tác truyền thông - giáo dục về nước sạch và bảo vệ môi trường nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Đại hội đã bầu Ban chấp hành khóa IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động đã được khen thưởng.