Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng các đồng chí trúng cử Ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên khoá VI

Nhiệm kỳ qua, với sự quan tâm tạo điều kiện của Liên minh Hợp tác xã các cấp và các ngành chức năng liên quan, trên 560 hợp tác xã, 2 liên hiệp hợp tác xã, gần 4.500 tổ hợp tác trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đã từng bước đổi mới về tổ chức, hoạt động, đa dạng về ngành nghề, lĩnh vực; từ đó xuất hiện nhiều mô hình hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến, sản xuất kinh doanh giỏi, góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh quốc phòng ở địa phương và đóng góp tích cực vào thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bên cạnh đó, sự liên kết giữa các hợp tác xã và giữa hợp tác xã với các tổ chức kinh tế khác đã có sự thay đổi đáng kể, góp phần hỗ trợ tốt hơn kinh tế hộ thành viên phát triển. Tính chung doanh thu của các đơn vị năm sau cao hơn năm trước từ 10% trở lên. Đến nay, thu nhập bình quân của thành viên và người lao động trong hợp tác xã nông nghiệp đạt gần 4,2 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,4 lần so với năm 2018; hợp tác xã phi nông nghiệp đạt 5,5 triệu đồng/người/tháng, tăng 1,5 lần so với năm 2018. Cũng trong nhiệm kỳ 2018-2020, nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội V Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên đã đạt và vượt kế hoạch.

Tại Đại hội, trên cơ sở đánh giá kết quả hoạt động nhiệm kỳ qua, các đại biểu đã tập trung thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao hiệu quả hoạt động của thành phần kinh tế tập thể, đề xuất giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc và đóng góp vào Văn kiện Đại hội Liên minh Hợp tác xã Việt Nam lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Hoàng Duy Hưng, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Phú Lương cho biết về kinh nghiệm ở địa phương mình là: “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để nâng cao nhận thức về hợp tác xã kiểu mới; đồng thời lồng ghép các chương trình, dự án để hỗ trợ các hợp tác xã mới thành lập. Đến nay, huyện đã phát triển được 57 hợp tác xã trên địa bàn”.

Ông Tạ Trung Bình, Chủ tịch Hội đồng quản trị Quỹ tín dụng Nhân dân Yên Minh chia sẻ: “Đơn vị của mình là hoạt động theo tiêu chí tự chủ, tự chịu trách nhiệm nên mình phải xác định là làm kinh doanh mang tính bền vững. Khởi điểm phải biết xây dựng thương hiệu, có chiến lược lâu dài”.

Chị Nguyễn Thị Như Trang, Giám đốc Hợp tác xã Chè Sơn Dung, Thành phố Thái Nguyên khẳng định: “Và áp dụng công nghệ hiện đại. Tuy nhiên một số công đoạn quan trọng, chúng tôi đã vận động trong cả hợp tác giữ gìn sản xuất thủ công truyền thống để tạo ra sản phẩm trà mang hương vị đặc trưng riêng biệt và có chất lượng cao”.

Nhiệm kỳ 2020-2025, Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên xác định 5 nhóm chỉ tiêu chủ yếu, như: phát triển thêm khoảng 500 tổ hợp tác và Hợp tác xã; 100% các địa phương cấp huyện có mô hình Hợp tác xã kiểu mới điển hình tiên tiến, bền vững; thu nhập bình quân của các thành viên và người lao động tăng từ 1,5-2 lần so với năm 2020; đồng thời xây dựng 10 nhóm giải pháp trọng tâm để thực hiện.

Chúc mừng 55 đồng chí trúng cử ủy viên Ban chấp hành Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên khoá VI, đồng chí Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã đánh giá cao những kết quả đạt được của Liên minh Hợp tác xã tỉnh trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời nhấn mạnh, trong thời gian tới, các ngành chức năng cần tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để hệ thống kinh tế tập thể trên địa bàn tỉnh phát triển hơn nữa; qua đó đóng góp tích cực và quan trọng vào sự phát triển chung của địa phương. Đây cũng là sự cụ thể hóa 1 trong 5 định hướng lớn của Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể trong nhiệm kỳ này.

Đại hội đại biểu Liên minh Hợp tác xã tỉnh Thái Nguyên lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hải - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên nhấn mạnh những nhiệm vụ chính: “Xác định rõ phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã là xu thế tất yếu là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị chính quyền các cấp; cần tập trung xây dựng các chương trình phát triển kinh tế tập thể; rà soát bổ sung xây dựng cơ chế chính sách như đất đai, tài chính, tín dụng, khoa học công nghệ, chính sách cán bộ và đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện tốt việc phối hợp với liên minh hợp tác xã tỉnh với các cấp các ngành trong hỗ trợ xây dựng các mô hình hợp tác xã kiểu mới

Nhân dịp này, các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Kỷ niệm chương vì sự phát triển của Hợp tác xã Việt Nam; Bằng khen của Liên minh Hợp tác xã Việt Nam và Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên.