Võ Nhai: Nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên (CM Quốc phòng toàn dân)
Phiên họp bất thường của Đảng ủy Quân sự huyện Võ Nhai trong cuộc diễn tập dự bị động viên

"7 giờ ngày N-90, sau khi nhận lệnh của cấp trên, Ban CHQS huyện Võ Nhai đã triển khai các bước chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu cho lực lượng vũ trang (LLVT), chuyển địa phương vào các trạng thái về quốc phòng"... Đó là một trong những nội dung thực hành trong cuộc diễn tập dự bị động viên của huyện mang mật danh DV-20 vừa được tổ chức. Căn cứ vào yêu cầu của cấp trên và yêu cầu thực tế chiến đấu trong cuộc diễn tập, Đảng ủy Quân sự huyện đã triển khai phiên họp bất thường đề ra nghị quyết lãnh đạo LLVT địa phương trong tình trạng thời chiến. Bên cạnh đó, tham mưu cho Hội đồng nghĩa vụ Quân sự huyện họp phiên bất thường đưa ra các phương án huy động lực lượng dự vị động viên lên đường thực hiện nhiệm vụ chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh công tác lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động huấn luyện thường xuyên cũng như diễn tập, trong những năm qua, công tác quản lý, ra soát, bổ nhiệm lực lượng dự bị động viên cũng được huyện Võ Nhai triển khai một cách đồng bộ, chặt chẽ. Đây là yếu tố rất quan trọng để nâng cao chất lượng tổng hợp của lực lượng dự bị động viên.

Đại úy Phạm Văn Trung, Trợ lý Quân lực, Ban CHQS huyện Võ Nhai cho biết: “Ngay từ đầu năm, Ban CHQS huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, HĐND, UBND huyện xây dựng các văn bản chỉ đạo, dựa trên cơ sở được cấp trên giao nhiệm vụ, quán triệt. Đối với Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện chỉ đạo đến từng cơ sở để rà soát việc bố trí, sắp xếp đơn vị dự bị động viên theo chỉ tiêu, đảm bảo về số lượng cũng như chất lượng.”

Không chỉ quản lý chặt chẽ, khoa học, hàng năm, Ban CHQS huyện Võ Nhai còn thường xuyên kiện toàn lại tổ chức biên chế, bổ nhiệm cán bộ dự bị động viên đúng chuyên môn kỹ thuật quân sự. Cùng với đó, huyện còn thường xuyên tổ chức sinh hoạt, quán triệt, triển khai nhiệm vụ đến từng đơn vị, địa phương. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị dự bị động viên nắm rõ chức trách, mục tiêu, trách nhiệm của bản thân; tự phấn đấu, rèn luyện, sẵn sàng nhận mọi nhiệm vụ được giao.

Thượng tá Đoàn Minh Thuận, Chính trị viên Ban CHQS huyện Võ Nhai cho biết: “Những năm qua, để xây dựng lực lượng vũ trang của huyện hoàn thành tốt nhiệm vụ, chúng tôi luôn chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Đặc biệt, hàng tháng tổ chức tốt việc tuyên truyền, giáo dục và tập trung đi sâu vào đường lối ng hệ thuật quân sự Việt Nam nói chung, nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương nói riêng để nhằm nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ chiến sỹ, quân nhân dự bị cũng như lực lượng dự bị động viên quán triệt và hiểu rõ nhiệm vụ của mình, từ đó xây dựng ý chí, quyết tâm phấn đấu cao.”

Võ Nhai: Nâng cao khả năng chiến đấu của lực lượng dự bị động viên (CM Quốc phòng toàn dân)
Chiến sỹ dự bị động viên thuộc Ban CHQS huyện Võ Nhai làm thủ tục nhận nhiệm vụ.

Có công tác lãnh đạo chặt chẽ, sự quan sâu sâu sắc của cấp ủy, chính quyền địa phương, có công tác tuyên truyền, giáo dục thường xuyên, những năm qua, lực lượng dự bị động viên huyện Võ Nhai luôn có chất lượng chính trị và khả năng cơ động chiến đấu cao và là một trong những lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh, chính trị và phát triển kinh kế tại địa phương. Điển hình như trong cuộc diễn tập này, mặc dù nhận được Lệnh gọi trong thời gian rất ngắn nhưng 100% cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đều có mặt đúng thời gian quy định; sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Chiến sỹ Luân Minh Thìn, Tiểu đoàn Bộ binh 3, Ban CHQS huyện Võ Nhai chia sẻ: “Về tư tưởng thì tinh thần rất thoải mái, tự tin, luôn vững vàng; không ngại khó, ngại khổ. Bản thân đã sắp xếp công việc của cơ quan và gia đình, sẵn sàng nhận lệnh dự bị động viên năm 2020, quyết tâm rèn luyện, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.”

Đại tá Trần Ngọc Tiến, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên cho biết: “Ngay sau khi nhận được chỉ thị của Tư lệnh Quân khu về việc diễn tập động viên năm 2020, Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên đã ban hành đầy đủ các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo huyện Võ Nhai làm công tác tổ chức và thực hành diễn tập. Qua theo dõi cuộc diễn tập dự bị động viên năm 2020 của huyện Võ Nhai, đơn vị đã quán triệt đầy đủ văn bản của trên tổ chức chuẩn bị và thực hành diễn tập theo đúng ý định Ban chỉ đạo. Nhận thức của cấp ủy, chính quyền và vai trò làm tham mưu của Ban CHQS huyện được nâng lên. Sau cuộc diễn tập lần này, chúng tôi tiếp tục rút kinh nghiệm để chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ CHQS tỉnh thực hiện diễn tập những năm tiếp theo đạt kết quả tốt hơn.”

Là những công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, trở về với đời thường, ngoài việc nỗ lực phát triển kinh tế, xã hội, cán bộ, chiến sĩ lực lượng dự bị động viên huyện Võ Nhai luôn phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống đấu tranh cách mạng cũng như phẩm chất cao đẹp của Anh bộ đội Cụ Hồ, sẵn sàng lên đường chiến đấu khi Tổ quốc cần./.