Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội phụ nữ
Các cấp Hội phụ nữ huyện Phú Lương luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thi đua

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội. Bám sát chỉ đạo của cấp trên, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện đã phát động trong hội viên, phụ nữ hưởng ứng các phong trào thi đua cùng với việc phân công cán bộ trực tiếp theo dõi, hướng dẫn thực hiện phong trào tại cơ sở, định kỳ tổ chức kiểm tra để kịp thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm. Bên cạnh việc lựa chọn các mô hình triển khai trên các lĩnh vực, tùy theo tình hình thực tế ở cơ sở và nội dung của mỗi phong trào, Ban Thường vụ Hội LHPN huyện thống nhất lựa chọn đơn vị làm điểm từ đó rút kinh nghiệm để nhân rộng nhờ vậy mà phát huy được khả năng, thế mạnh của mỗi đơn vị, tạo được sự đồng thuận của hội viên, phụ nữ và nhân dân.

Chị Dương Thị Tịnh, Chủ tịch Hội LHPN xã Vô Tranh chia sẻ: “Đối với phong trào thi đua yêu nước, khi được Hội LHPN xã triển khai, cán bộ, hội viên và nhân dân tích cực thi đua, thực hiện các phong trào của Hội cũng như của địa phương; tích cực tham gia các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội cũng như công tác hội. Hiện tại, chúng tôi đang tiếp tục phát động các phong trào thi đua của Hội phụ nữ tham gia xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn.”

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội phụ nữ
Nhiều hội viên đã thoát nghèo nhờ thực hiện tích cực phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”

Trong 5 năm qua các phong trào “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” đã phát triển ở quy mô lớn và đa dạng hơn nhằm thực hiện tiêu chí “Không đói nghèo” của Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, giúp hội viên phụ nữ nâng cao đời sống, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo và xây dựng nông thôn mới. Trong hoạt động giảm nghèo, các cấp Hội đã tín chấp vay vốn ngân hàng, huy động tiết kiệm giúp cho hơn 3.100 lượt hội viên phụ nữ phát triển kinh tế. Đến nay các cấp Hội quản lý trên 120 tỷ đồng, tăng so với năm 2015 là 15 tỷ đồng. Từ các nguồn vốn chị em vay sử dụng có hiệu quả đã từng bước giúp chị em không ngừng được cải thiện, đời sống nhiều hội viên đã vươn lên khá giả và làm giàu chính đáng. 5 năm qua đã có 764 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo, góp phần đưa tỷ lệ hộ nghèo của huyện hiện chỉ còn 4,12%.

Bà Phạm Thị Năm, xóm Hái Hoa 1, xã Phấn Mễ chia sẻ: “Trước kia gia đình tôi rất nghèo, hoàn cảnh khó khăn. Khi được tiếp cận nguồn vốn của Hội phụ nữ , tôi đã dùng vốn tăng gia sản xuất kết hợp với chăn nuôi, rồi các thành viên tích cực kiếm việc làm nữa nên bây giờ đời sống gia đình đã tạm ổn.”

Ông Nguyễn Phúc Huệ, Phó Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phú Lương cho biết: “Qua rà soát hàng năm, Ngân hàng chính sách xã hội huyện và Hội LHPN huyện cùng với các tổ chức Hội cấp xã thường xuyên kiểm tra, giám sát và rà soát nhu cầu vay vốn hàng năm, qua đó đảm bảo cho các hộ nghèo và các đối tượng khác được tiếp cận với nguồn vốn và được vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.”

Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong các cấp hội phụ nữ
Các cơ sở hội trên địa bàn huyện Phú Lương đã xây dựng 246 tuyến đường hoa, với tổng chiều dài 48 km

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào thi đua, Hội LHPN huyện đã có những hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như thông qua các buổi tọa đàm, hội thi, qua các mô hình hay giao lưu, tham quan học tập kinh nghiệm, câu lạc bộ của phụ nữ, hội thi, biểu dương những tấm gương tiêu biểu..., góp phần thúc đẩy phong trào thi đua ngày càng lan tỏa sâu rộng.

Đến nay toàn huyện đã có 36 mô hình hoạt động thiết thực, 195 chi hội/câu lạc bộ “Gia đình 5 không, 3 sạch”, các mô hình “ Thu gom rác thải, vỏ bao bì, thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng”, “ Chi hội/ tổ phụ nữ tự quản về giữ gìn an toàn giao thông và trật tự mỹ quan đô thị” vận động các cơ sở hội xây dựng 246 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 48 km…Các mô hình này đã góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ hội viên trong thực hiện các phong trào của hội cũng như của địa phương.

Bà Khuông Thị Kim Nhung, Chủ tịch Hội LHPN huyện Phú Lương cho biết: “Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động và triển khai các cuộc vận động, các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Phụ nữ tích cực lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và cuộc vận động “5 không, 3 sạch”, “ Xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Chúng tôi tập trung đổi mới về hình thức thi đua khen thưởng, về nội dung, chỉ tiêu sao cho cụ thể, rõ ràng và phù hợp với kinh tế của địa phương.”

Những kết quả đạt được trong các hoạt động phong trào của hội đã thu hút, tập hợp được gần 20.000 hội viên tham gia sinh hoạt ở 15 cơ sở hội. Với truyền thống cần cù, sáng tạo, từ sự đóng góp của các cấp hội phụ nữ trong các hoạt động xã hội đã tạo sức lan tỏa trong cộng đồng, thúc đẩy việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị trên quê hương Phú Lương./.