Nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua  (Phát TS 22 9)
Đồng chí Hà Thị Bích Hồng, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân xuất sắc

Giai đoạn 2015-2020, 100% các đơn vị trong khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp đã tích cực xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động. Các phong trào thi đua yêu nước được triển khai phù hợp với tình hình chung của khối, bám sát đối tượng, địa bàn; gắn các phong trào thi đua với các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, qua đó góp phần hoàn thành thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

Giai đoạn 2020-2025, Khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp sẽ tiếp tục đổi mới phương thức và nội dung hoạt động; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, xây dựng điển hình tiên tiến, đa dạng hóa các hình thức khen thưởng…

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những thành tích và đóng góp của Khối thi đua đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời yêu cầu các hội thành viên trong khối tăng cường xây dựng tổ chức hội, tích cực tham gia phản biện xã hội và giám sát các đề án của tỉnh, thường xuyên đổi mới phương thức hoạt động và tiếp tục tuyên truyền về Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX.

Nhân dịp này, 9 tập thể và 44 cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận giấy khen của Khối thi đua các hội xã hội nghề nghiệp tỉnh Thái Nguyên.