Khu di tích lịch sử Nà Lọm, thuộc xã Phú Đình, huyện Định Hóa, một địa điểm mang nhiều giá trị lịch sử đặc biệt. Địa điểm này cũng chính là nơi Bác Hồ, Trung Ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ đã phong quân hàm Đại Tướng cho đồng chí Võ Nguyên Giáp, Tổng chỉ huy Quân đội Quốc gia và dân quân Việt Nam, nơi Bác Hồ viết 6 lời Bác dạy về tư cách người công an cách mệnh. Cũng tại nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua yêu nước, trong đó nhấn mạnh: “Nước ta kinh tế lạc hậu, nhưng lòng yêu nước và chí quật cường chẳng kém ai. Nay muốn tự cấp, tự túc, đi kịp người ta, thì chúng ta phải đi mau. Vì vậy, sĩ, nông, công, thương, binh, gái trai, già trẻ, toàn thể quốc dân ta, vô luận ở địa vị nào, làm công việc gì, phải ra sức tham gia thi đua yêu nước”.

Lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh như “lời hịch cứu nước”, đã có sức lôi cuốn, động viên, hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh gian khổ, lập nên những chiến công hiển hách và thành tích to lớn trong sự nghiệp cách mạng nước ta.

Vang mãi “Lời kêu gọi thi đua ái quốc”
Chủ tịch Hồ Chí Minh chụp ảnh kỉ niệm với các đại biểu về dự Đại hội chiến sĩ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất. Ảnh: Tư liệu TTXVN.

Đến năm 1952, như một sự lựa chọn của lịch sử. Xóm Khuân Lân, xã Hợp Thành, huyện Phú Lương, Thái Nguyên vinh dự được chọn là nơi ghi dấu ấn công tác thi đua của cả nước khi trở thành địa điểm tổ chức “Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất”. Lời khai mạc của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đại hội đã trở thành kim chỉ nam cho công tác thi đua trong 70 năm qua: “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua. Và những người thi đua là những yêu nước nhất”. Qua các phong trào, thi đua đã thực sự trở thành một động lực cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta, đưa cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Khí thế và tinh thần “Đại hội các chiến sỹ thi đua và cán bộ gương mẫu toàn quốc lần thứ nhất” đã xuyên suốt trong 4 kỳ đại hội thi đua của Thái Nguyên. Đến hôm nay, công tác thi đua, khen thưởng, các phong trào thi đua gắn với “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đã không ngừng được đổi mới, nhận được sự hưởng ứng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Chị Triệu Thị Kim Huệ, Bí thư Đoàn thanh niên xã Lam Vỹ, huyện Định Hóa tâm niệm “Chúng tôi luôn xác định rằng, đây là cái nôi của cách mạng, cũng là nơi Bác Hồ cho ra đời lời kêu gọi thi đua ái quốc. Chúng tôi càng phải phát huy truyền thống tốt đẹp của cha ông, tích cực phấn đấu hơn nữa trong việc đóng góp vào sự phát triển của quê hương, đất nước”.

Bà Trần Thị Hà, nguyên Thứ trưởng Bộ Nội vụ, nguyên Trưởng Ban thi đua khen thưởng Trung ương chia sẻ: “Thái Nguyên phát huy rất tốt di tích nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc. Thông qua các phong trào thi đua của tỉnh Thái Nguyên, đã xuất hiện rất nhiều tấm gương tập thể, cá nhân, các mô hình hay, cách làm hay”.

Lời kêu gọi thi đua ái quốc nói riêng và tư tưởng Hồ Chí Minh nói chung về thi đua yêu nước đến nay vẫn còn nguyên giá trị, có sức sống mạnh mẽ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Khí thế từ các kỳ đại hội thi đua yêu nước đang tạo động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh tiếp tục thi đua, lập thành tích thiết thực chào mừng Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.