* Đoàn kiểm tra do đồng chí Đặng Xuân Trường, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đồng chí Phạm Văn Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy và các ban, ngành liên quan đã kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Thái Nguyên.

Kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại các địa phương
Đoàn công tác làm việc tại thành phố Thái Nguyên.

Nhiệm kỳ 2021-2026, số lượng đại biểu sau Hội nghị hiệp thương lần 3 giới thiệu người ứng cử HĐND cấp thành phố là 64 đại biểu, được bầu 40 đại biểu; đại biểu HĐND cấp xã, phường là 1.174 đại biểu, được bầu 714 đại biểu. TP Thái Nguyên đã lập danh sách trên 239.000 cử tri, bỏ phiếu tại 243 tổ bầu cử.

Đoàn kiểm tra đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương đã triển khai đúng quy trình, luật định và đảm bảo tiến độ đề ra. Đồng thời, đề nghị TP Thái Nguyên cần rà soát kỹ lý lịch danh sách cử tri. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đề nghị TP Thái Nguyên cần rà soát và thường xuyên cập nhật thông tin đối với cử tri là học sinh, sinh viên, người lao động đang học tập, làm việc trên địa bàn để có phương án triển khai, đảm bảo quyền lợi của cử tri trong ngày bầu cử.

* Đoàn công tác do đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra, giám sát công tác bầu cử tại thành phố Sông Công. Tham gia đoàn có đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Ủy viên Ủy ban Bầu cử tỉnh.

Báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử thành phố cho thấy, đến nay, các xã, phường trên địa bàn thành phố đã thành lập 78 tổ bầu cử tại 78 khu vực bỏ phiếu theo quy định; hoàn thành việc lập và niêm yết danh sách trên 5.200 cử tri; danh sách chính thức, tiểu sử tóm tắt những người ứng cử cũng được niêm yết đúng quy định cùng các điều kiện cơ sở vật chất, kỹ thuật phục vụ cho cuộc bầu cử. Qua kiểm tra thực tế tại phường Mỏ Chè, phường Thắng Lợi, nhìn chung các bước chuẩn bị bầu cử được 2 địa phương thực hiện đảm bảo tiến độ luật định. Hiện nay, các địa phương đang tập trung phối hợp với Ủy ban MTTQ cùng cấp chuẩn bị điều kiện cho việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử; đồng thời, tăng cường tuyên truyền về cuộc bầu cử đến cử tri và nhân dân. Đoàn công tác đánh giá cao công tác chuẩn bị bầu cử của thành phố; đồng thời, đề nghị thành phố tiếp tục bám sát các văn bản, chỉ đạo của cấp trên, tăng cường kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử ở cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân và có phương án đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, phương án phòng, chống dịch COVID-19.

* Theo báo cáo của Ủy ban bầu cử xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ, đến thời điểm hiện tại, tổng số cử tri sau rà soát và niêm yết là 3.742 người. Địa phương cũng đã thành lập các tổ bầu cử tại 8 khu vực bỏ phiếu. Danh sách, tiểu sử người ứng cử cũng đã được niêm yết theo đúng quy định.

Qua kiểm tra thực tế tại tổ bầu cử xóm Bản Tèn, xã Văn Lăng, đoàn công tác của Ủy ban Bầu cử tỉnh cũng đề nghị địa phương tiếp tục rà soát lại việc niêm yết danh sách cử tri tránh để xảy ra sai sót, do đặc thù là vùng có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, địa bàn rộng, dân cư thưa thớt, địa phương cần chú trọng khắc phục những vùng lõm về thông tin, đẩy mạnh tuyên truyền bằng nhiều hình thức khác nhau tới mọi tầng lớp nhân dân về công tác bầu cử, có biện pháp phòng, chống các thông tin xấu, độc liên quan đến bầu cử, đảm bảo an toàn tại các khu vực bỏ phiếu; nâng cao ý thức của nhân dân trong thực hiện quyền, nghĩa vụ của công dân./.