Phát huy vai trò của MTTQ trong triển khai công tác bầu cử
Toàn cảnh buổi giám sát.

Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Ủy ban MTTQ tỉnh đã quán triệt, triển khai thực hiện tốt công tác bầu cử trong hệ thống MTTQ các cấp. Quy trình hiệp thương giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp được thực hiện theo đúng Luật Bầu cử và các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Qua Hội nghị hiệp thương lần thứ 3 do Ban Thường trực của Ủy ban MTTQ các cấp tổ chức, đã thống nhất lập danh sách giới thiệu 13 ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV; 105 ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV; 532 ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện; 6.749 ứng cử đại biểu HĐND cấp xã.

Phát biểu kết luận tại buổi giám sát, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị MTTQ tỉnh tiếp tục nghiên cứu, nắm vững Luật Bầu cử và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan Trung ương, của tỉnh để thực hiện các nội dung theo đúng quy định; làm tốt công tác phối hợp với các tổ chức thành viên, Thường trực HĐND cùng cấp thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình tổ chức bầu cử, đảm bảo cuộc bầu cử diễn ra dân chủ và đúng pháp luật./.