Tập trung mọi nguồn lực cho công tác bầu cử
Toàn cảnh hội nghị.

Trong tháng 4 năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra. Tổng thu cân đối ngân sách đạt trên 42% kế hoạch, tăng 140% so với cùng kỳ. Trong tháng, UBND huyện tập trung các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục ở trâu, bò. Chỉ đạo kiểm tra giám sát các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi. Thực hiện thủ tục thành lập Cụm công nghiệp Yên Lạc, đề nghị UBND tỉnh Thái Nguyên tích hợp 3 cụm công nghiệp vào phương án phát triển cụm công nghiệp tỉnh Thái Nguyên đến năm 2030. Trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, đã thành lập 2 chốt kiểm dịch liên ngành của huyện tại xã Yên Ninh và xã Yên Lạc, kích hoạt 2 điểm cách ly tập trung của huyện. Mặt trận Tổ quốc huyện đang phối hợp với các đơn vị tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch đề ra.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đề nghị huyện Phú Lương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và kiểm tra các bước chuẩn bị cho cuộc bầu cử sắp tới, trong đó, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ an ninh trật tự, tăng cường kiểm tra giám sát tiến độ triển khai công tác bầu cử ở cơ sở; siết chặt quản lý trong công tác phòng, chống dịch COVID-19./.