Đồng Hỷ, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ đã rải ngân trên 400 tỷ đồng cho 14 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách để phát triển kinh tế

Là một hộ nghèo của xóm Tân Thành, xã Văn Lăng, gia đình anh Hoàng Văn Nhu đã thoát nghèo từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội. Từ nguồn vốn vay này, anh đã mạnh dạn san đồi để trồng chè lai, nuôi trâu sinh sản. Chăm chỉ làm ăn, chỉ trong vòng 4 năm gia đình anh Nhu không chỉ thoát nghèo, mà nay anh có trên 7 sào chè và 10 con trâu nái, cho thu nhập hơn 150 triệu đồng/năm.

Anh Hoàng Văn Nhu, xóm Tân Thành, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ chia sẻ: “Nguồn vốn chính sách này thì thực sự rất hiệu quả với người nông dân. Vì đa số người nông dân nguồn vốn ngân hàng dành cho toàn bộ hộ nghèo, hộ cận nghèo được tín chấp, bảo lãnh cho bà con. Hiện nay là không riêng tôi mà tất cả tổ vay vốn ở xóm vào trên toàn xã là người ta đều tiếp cận hiệu quả nguồn được vay, phát triển kinh tế rất đồng đều”.

Đồng Hỷ, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
Gia đình chị Dương Thị Tống, xã Văn Lăng được vay vốn ưu đãi đã tập trung chăn nuôi đại gia súc để thoát nghèo

Cũng giống như gia đình anh Nhu, năm 2013, gia đình chị Dương Thị Tống được tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng chính sách xã hội, với số tiền được vay là 13 triệu đồng gia đình chị đã mua một con trâu nái sinh sản, từ đó cuộc sống vốn khó khăn của gia đình chị đã có cơ hội vươn lên; năm 2018 gia đình chị đã thoát nghèo và xây được ngôi nhà khang trang trị giá gần 500 triệu đồng.

Chị Dương Thị Tống, xóm Tân Thành, xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ mong muốn: “Tôi mong là nguồn vốn này được trải rộng nhiều hơn để cho bà con nghèo như gia đình chúng tôi thoát nghèo nhanh”.

Văn Lăng là xã vùng cao đặc biệt khó khăn của huyện Đồng Hỷ, đời sống của nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn cao. Thực hiện các chương trình ưu đãi của Ngân hàng chính sách xã hội huyện, Văn Lăng hiện có trên 640 hộ nghèo và cận nghèo được hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế, với tổng số tiền trên 45 tỷ đồng. Qua quản lý thực tế, các nguồn vốn vay đều được sử dụng đúng mục đích, mang lại hiệu quả kinh tế cao, từng bước ổn định đời sống cho người dân.

Ông Trương Công Hiền, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Văn Lăng, huyện Đồng Hỷ đánh giá: “Sau một thời gian thực hiện rải ngân nguồn vốn vay của ngân hàng chính sách, tỷ lệ hộ nghèo ở xã chúng tôi mỗi năm giảm 6%. Công tác quản lý về vốn vay và phát triển kinh tế đều hiệu quả”.

Đồng Hỷ, phát huy hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách
Nguồn vốn vay ưu đãi từ ngân hàng CSXH đã góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo của huyện Đồng Hỷ còn 8,54%

Văn Hán là một trong những địa phương thực hiện hiệu quả chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo. Hiện nay toàn xã có gần 1.600 hộ vay, với tổng dư nợ trên 67 tỷ đồng, cao nhất huyện.

Để các chương trình đến với hộ nghèo, đối tượng chính sách một cách hiệu quả, Ngân hàng Chính sách, xã hội huyện đã nhận ủy thác cho qua 4 hội, đoàn thể xã như: Hội nông dân, Hội phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên rà soát bình xét đối tượng vay vốn công khai dân chủ. Tăng cường kiểm tra giám sát thu hồi nợ đến hạn, tư vấn định hướng người dân trong việc lựa chọn mô hình, ngành nghề kinh doanh phù hợp tiềm năng thế mạnh, để đảm bảo hiệu quả nguồn vốn vay, giúp nhau vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Ông Vi Mạnh công, Bí thư đoàn xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ cho biết: “Qua một thời gian triển khai, Đoàn thanh niên xã Văn Hán quản lý nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội đạt hiệu quả. Lực lượng đoàn viên thanh niên được tiếp cận nguồn vốn đã sử dụng vào mục đích phát triển sản xuất và kinh doanh. Trong năm 2019-2020 trong tổng số gần 90 hộ thoát nghèo ở xã thì lực lượng đoàn viên chiếm 30%”.

Chủ động phương thức cho vay, để tăng tốc độ luân chuyển của đồng vốn vay, tạo điều kiện cho các hộ dân được vay vốn theo tín dụng chính sách của nhà nước. Thông qua nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giúp cho các hộ nghèo, hộ chính sách cải thiện sinh kế. Đến nay, tổng dư nợ cho vay đạt trên 424 tỷ đồng, với trên 14 nghìn hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay, trong đó vốn cho vay hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát nghèo chiếm 58,5%. Qua đó, góp phần quan trọng vào công cuộc giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Năm 2020, toàn huyện đã có 10/13 xã về đích nông thôn mới; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,54%.

Bà Nguyễn Thị Mười, Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Đồng Hỷ cho biết: “Trong thời gian tới chúng tôi sẽ tập trung vào để thực hiện giải ngân hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch và thực hiện tốt công tác tuyên truyền, rà soát từ doanh nghiệp đến các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn, thống kê lại những người lao động bị mất việc làm. Từ đó chúng tôi sẽ tiến hành giải ngân nguồn vốn vay ưu đãi để hỗ trợ họ phát triển kinh tế hiệu quả

Với vai trò là một trong những đòn bẩy kinh tế của nhà nước, thông qua 15 điểm giao dịch tại các xã, thị trấn, 271 tổ tiết kiệm và vay vốn, Ngân hàng chính sách xã hội huyện Đồng Hỷ đã và đang nỗ lực giúp hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách có điều kiện tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại địa phương./.