Dân vận khéo việc gì cũng thành công
Sự phối hợp của chính quyền và các tổ chức hội, đoàn thể ở cơ sở đã đưa ra nhiều cách làm hay để xây dựng và duy trì các mô hình "Dân vận khéo" trên địa bàn huyện Đồng Hỷ

Huyện Đồng Hỷ thời gian qua đã duy trì nhiều mô hình “Dân vận khéo” với mục tiêu thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, qua đó vận động nhân dân xây dựng các thiết chế văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống. Năm 2020, toàn huyện có 90,6% hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa, 89,5% khu dân cư đạt danh hiệu Làng văn hóa, Tổ dân phố văn hóa, hộ nghèo đã giảm còn trên 2000 hộ.

Ông Hoàng Xuân Thủy, Trưởng xóm tổ dân phố 5, Thị trấn Sông Cầu, huyện Đồng Hỷ cho biết về cách làm: “Chúng tôi đã vận động chi hội phụ nữ, chi hội nông dân giúp đỡ những gia đình neo đơn không có nhân lực thường là đổi công hoặc hỗ trợ các nguồn vay ở trong các chi hội”.

Ông Trần Trọng Phương, Bí thư Đảng ủy xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ thì cho biết: “Mặt trận tổ quốc xã Hóa Thượng đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy sức mạnh tổng hợp để thực hiện các nhiệm vụ của địa phương”.

Dân vận khéo việc gì cũng thành công
Linh hoạt và tạo sự đồng thuận thông qua các mô hình "Dân vận khéo" thiết thực đã góp phần cùng huyện hoàn thành và nâng cao các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực của cấp ủy, chính quyền các cấp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp xây dựng đường giao thông nông thôn, công trình thủy lợi, trường học, cơ sở hạ tầng thiết yếu phục vụ cho đời sống, sản xuất. Đến nay, huyện Đồng Hỷ đã có 11/13 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới. Trong năm 2020, toàn huyện đã vận động nhân dân hiến trên 59ha đất, đóng góp 3,5 tỷ đồng, trên 3.000 ngày công lao động và nhiều tài sản khác để thực hiện các tiêu chí của chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ông Nguyễn Thanh Phương, Trưởng ban Dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc huyện Đồng Hỷ chia sẻ: “Luôn bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, các cuộc vận động được sát thực và hiệu quả; đồng thời tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở thực hiện các cuộc vận động phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc trên địa bàn huyện Đồng Hỷ”.

Những kết quả thiết thực mà phong trào thi đua “Dân vận khéo” đạt được trong thời gian qua tại Đồng Hỷ đã phát huy được quyền làm chủ, sức sáng tạo, tinh thần vượt khó của các tầng lớp nhân dân, tạo nên sự đồng thuận, cùng chung tay thực hiện các phong trào thi đua yêu nước./.