dai hoi dang bo truong dai hoc nong lam lan thu xv nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh Đại hội

Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 được đánh giá với nhiều tiêu chí đạt và vượt kế hoạch, như: công tác nghiên cứu khoa học với số lượng các sản phẩm sở hữu trí tuệ đạt trên 300%; công trình chuyển giao công nghệ đạt trên 400%; công tác hợp tác quốc tế với 13 đề tài, dự án quốc tế tổng kinh phí gần 3 triệu đô la Mỹ. Bên cạnh đó, các chỉ tiêu về công tác phát triển Đảng, chất lượng đội ngũ giảng viên, công tác đào tạo đều đạt nhiều kết quả tích cực.

Nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng ủy trường xác định mục tiêu tổng quát: xây dựng Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm - Đại học Thái Nguyên liên tục đạt được danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác phát triển đảng và nâng cao chất lượng đảng viên; thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo theo chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học khu vực Đông Nam Á; tiếp tục tạo ra các sản phẩm khoa học công nghệ có hàm lượng khoa học và tính ứng dụng cao, được bảo hộ sở hữu trí tuệ và thương mại hóa; đa dạng các hoạt động hợp tác quốc tế nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, nghiên cứu và tham gia quá trình hội nhập; đổi mới quản trị đại học theo hướng tự chủ, tinh gọn bộ máy và tăng cường hiệu quả các vị trí việc làm trong trường. Từ đó, đề ra các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu, giải pháp chủ yếu hợp lý, sát với tình hình thực tế, có tính khả thi cao để tổ chức thực hiện hiệu quả.

Đại hội đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên khóa mới. GS.TS Nguyễn Thế Hùng, Phó Hiệu trưởng nhà trường được bầu giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Thái Nguyên, nhiệm kỳ 2020 - 2025./.