be mac dai hoi dai bieu dang bo huyen dai tu lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Toàn cảnh hội nghị

Tại phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 13 đồng chí; đồng chí Phạm Duy Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức danh Bí thư Huyện uỷ khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Nguyễn Xuân Quang và đồng chí Phạm Quang Anh được tín nhiệm bầu giữ chức danh Phó Bí thư Huyện ủy khoá XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hội nghị đã bầu Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy khoá XXIV; bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 28 đồng chí. Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, phấn đấu huyện Đại Từ sớm đạt huyện nông thôn mới và trở thành thị xã trong tương lai./.