dai tu hoan tat cong tac chuan bi dai hoi dai bieu dang bo huyen lan thu xxiv nhiem ky 2020 2025
Các khâu chuẩn bị về công tác khánh tiết, hậu cần…sẵn sàng phục vụ Đại hội

Đảng bộ huyện Đại Từ hiện có 51 chi, đảng bộ trực thuộc với trên 9.200 đảng viên. Đến thời điểm này, 100% các chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công Đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các tiểu ban phục vụ Đại hội đã hoàn tất các khâu chuẩn bị về nội dung, chương trình; văn kiện Đại hội; quy trình công tác nhân sự; công tác khánh tiết, hậu cần… sẵn sàng phục vụ Đại hội.

Trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đại Từ đã có những phương án phòng, chống dịch cụ thể nhằm đảm bảo Đại hội diễn ra an toàn và thành công. Đồng chí Phạm Duy Hùng, Bí thư Huyện ủy Đại Từ, Thái Nguyên cho biết: "Nhân dân cũng rất phấn khởi, cán bộ, đảng viên cũng vui mừng, tích cực tham gia hưởng ứng đóng góp nhiều ý kiến quan trọng để Đại hội thành công".

Theo kế hoạch, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đại Từ sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 28/8./.