dong chi trinh viet hung duoc bau giu chuc pho bi thu tinh uy nhiem ky 2015 2020

Thực hiện chủ trương của Bộ Chính trị về việc đồng ý tăng thêm một đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020 ngoài số lượng quy định đối với tỉnh Thái Nguyên từ nguồn nhân sự trong quy hoạch bảo đảm tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định để chuẩn bị nhân sự cho nhiệm kỳ tới. Ngày 15/7/2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Căn cứ tiêu chuẩn, phẩm chất, năng lực, quá trình công tác, kinh nghiệm thực tiễn của cán bộ và kết quả giới thiệu nhân sự từ các hội nghị của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã thống nhất giới thiệu đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh và có văn bản báo cáo, đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đảng giới thiệu cán bộ ứng cử để bầu Phó Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020. Ngày 20/8/2020, Văn phòng Trung ương Đảng đã có công văn thông báo ý kiến của Ban Bí thư Trung ương Đảng đồng ý đối với đề nghị của tỉnh Thái Nguyên về việc giới thiệu đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Thống nhất cao với tờ trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã tiến hành bỏ phiếu với 100% số phiếu bầu đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chúc mừng đồng chí Trịnh Việt Hùng được tín nhiệm bầu với tỷ lệ phiếu cao. Đồng chí mong muốn, trên cương vị mới, đồng chí tân Phó Bí thư Tỉnh ủy sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục có nhiều đóng góp cho công tác lãnh, chỉ đạo, điều hành sự phát triển của tỉnh Thái Nguyên trong thời gian tới./.