vo nhai diem sang ve cong tac phat trien dang vien
Sau 10 năm sinh hoạt ghép, năm 2017, chi bộ xóm An Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai đã đủ điều kiện để tách chi bộ, chấm dứt tình trạng phải sinh hoạt ghép với nhiều khó khăn, vất vả

Sau 10 năm sinh hoạt ghép, năm 2017, chi bộ xóm An Thành, xã Thượng Nung, huyện Võ Nhai đã đủ điều kiện để tách chi bộ, chấm dứt tình trạng phải sinh hoạt ghép với nhiều khó khăn, vất vả. Với 20 đảng viên đang sinh hoạt, trong nhiệm kỳ qua, lãnh đạo cấp ủy xóm luôn quan tâm đến công tác phát triển Đảng với mục tiêu, lấy chất lượng làm chính, bởi vậy 3 đảng viên mới được kết nạp trong nhiệm kỳ đều là những hạt nhân của xóm, có tinh thần trách nhiệm, gương mẫu và có tính tập hợp quần chúng. Ông Nguyễn Đình Tâm đã có 10 năm làm công tác Bí thư chi bộ cho rằng, đó là bước chuyển biến quan trọng trong công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ xã Thượng Nung. Ông Nguyễn Đình Tâm, Bí thư Chi bộ xóm An Thành, xã Thượng Nung cho biết: "Có sự thuận lợi rất nhiều, bởi chúng tôi được lãnh đạo trực tiếp, được bàn bạc trực tiếp thông qua và tiếp xúc trực tiếp với nhân dân qua các tổ chức đoàn thể đối với xóm và công tác mặt trận, nên công tác phát triển đảng viên của xóm An Thành từ khi tách chi bộ phát triển khá vượt trội so với nhiều năm trước".

vo nhai diem sang ve cong tac phat trien dang vien
Đối với Đảng bộ xã Thượng Nung, 100% các xóm đã có chi bộ, không còn chi bộ ghép

Nếu như đầu nhiệm kỳ 2015 - 2020, Đảng bộ xã Thượng Nung có 9 chi bộ với 131 đảng viên, trong đó có 3 xóm sinh hoạt ghép, thì đến nay 100% các xóm đã có chi bộ, không còn chi bộ ghép. Trong nhiệm kỳ, toàn Đảng bộ đã kết nạp được 44 đảng viên mới, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số là 34 đồng chí. Ông Phạm Hồng Quân, Bí thư Đảng ủy xã Thượng Nung cho hay: "Ban Chấp hành Đảng bộ xã cũng đã đề ra một số giải pháp đó là: phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành phụ trách các chi bộ tăng cường xuống địa bàn các xóm hướng dẫn chỉ đạo các chi bộ xây dựng quy chế làm việc sát với tình hình thực tế của các chi bộ và chỉ đạo giải quyết tốt những vấn đề nhận thức, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng quy hoạch nguồn bồi dưỡng phát triển đảng viên phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa bàn".

Cùng với Thượng Nung, trong nhiệm kỳ 2015 - 2020, nhiều đảng bộ xã, chi bộ cơ quan, đơn vị, trường học trên địa bàn huyện Võ Nhai đã thực hiện có hiệu quả nhiều giải pháp trong công tác phát triển Đảng tại đơn vị. Cô giáo Ma Thị Mến, Bí thư Chi bộ, Hiệu trưởng Trường Mầm non Lịch Sơn, xã La Hiên cho biết: "Khi số lượng đảng viên tăng lên, công việc, ý thức của các cô giáo trong công việc cũng được nâng lên rất nhiều".

Với quan điểm, đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực và phương pháp điều hành, trong nhiệm kỳ qua, cấp ủy đảng từ huyện đến cơ sở đã xác định rõ chức năng, nhiệm vụ của mình trong hệ thống chính trị, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu trong nhiệm kỳ, đặc biệt là các chỉ tiêu về xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống chính trị. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ đã giải thể 07 chi, đảng bộ cơ sở và 33 chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở, tách 12 chi bộ sinh hoạt ghép, thành lập mới 02 đảng bộ, chuyển giao 01 chi bộ về Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh. Kết quả nổi bật nhất trong nhiệm kỳ là Đảng bộ đã khắc phục được tình trạng xóm, bản chưa có tổ chức Đảng và trưởng xóm, bản chưa phải là đảng viên, không còn chi bộ ghép, kết nạp được hơn 1.000 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên trong toàn Đảng bộ lên gần 5.000 đảng viên, trở thành điểm sáng của Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên về chỉ tiêu này. Đây là yếu tố quan trọng để nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, xây dựng Đảng bộ huyện ngày càng trong sạch, vững mạnh. Đồng chí Phạm Văn Thọ, Bí thư Huyện ủy Võ Nhai thông tin thêm: "Chúng tôi xác định các giải pháp như: sự chỉ đạo tập trung cụ thể, sâu sát của Ban Thường vụ Huyện ủy đến từng chi bộ cơ sở đảng; làm tốt công tác tạo nguồn, trong đó chú ý đến việc tạo nguồn ở khu vực nông thôn, miền núi, khu vực có đông đồng bào dân tộc".

Với những kinh nghiệm và kết quả trong công tác phát triển đảng viên của nhiệm kỳ qua và với những giải pháp trọng tâm nêu trên, nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ huyện Võ Nhai có đủ niềm tin để tiếp tục hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ, trong đó có tỷ lệ kết nạp đảng viên hằng năm đạt từ 2,5% trở lên so với tổng số đảng viên của toàn đảng bộ; trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, trong đó có 20% tổ chức cơ sở đảng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ./.