Tân Khánh vươn mình
8 năm qua, nhân dân xã Tân Khánh đã đóng góp 27.000 ngày công lao động, hiến 35.000 m2 đất, đối ứng gần 50 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng.

Trong số 19 tiêu chí nông thôn mới, tiêu chí đường giao thông là một trong những tiêu chí được xác định là khó đối với địa phương có diện tích rộng như Tân Khánh. Với 21 km2, đồi núi là địa hình chủ yếu nên các tuyến đường giao thông rất dài, đòi hỏi nguồn lực đầu tư và quyết tâm rất lớn mới hoàn thành. Để từng bước đạt được tiêu chí này, tranh thủ nguồn lực đầu tư của Nhà nước từ chương trình xây dựng nông thôn mới lồng ghép nguồn vốn 135, xã Tân Khánh tập trung thực hiện các giải pháp tuyên truyền vận động nhằm huy động nguồn lực của nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Văn Quang, Bí thư chi bộ xóm Tre, xã Tân Khánh cho biết: “Trong các giai đoạn từ năm 2011-2015 và 2015-2020, Chi bộ, Ban công tác mặt trận xóm cùng với nhân dân đã rà soát thực trạng của địa phương, sau đó thực hiện theo thứ tự ưu tiên. Từ đấy, Chi bộ và Ban công tác mặt trận và chính quyền đặt ra kế hoạch để thực hiện từng bước thực hiện xây dựng nông thôn mới theo thứ tự ưu tiên. Kết quả đến 2020, cơ bản xóm cứng hóa được trên 80% đường nông thôn và đường nội xóm”.

Đồng chí Lê Thanh Bình, Bí thư chi bộ, Trưởng xóm Hoàng Mai, xã Tân Khánh khẳng định: “Trong công cuộc vận động về hiến đất và tài sản đất thì cơ bản chiếm tỷ lệ độ khoảng 60% các hộ dân hiểu và nhất trí theo phương án của địa phương cùng xây dựng nông thôn mới. Còn một số hộ nằm trên các tuyến đường có khó khăn về công tác hiến đất thì Ban xây dựng nông thôn mới của xóm phải trực tiếp đến làm việc với hộ gia đình. Dần dần từng bước, các hộ cũng thấy được việc hiến đất và tài sản trên đất ích nước, lợi nhà để thực hiện cái nông thôn mới, để phục vụ chính cho bà con nhân dân”.

Nhờ những giải pháp tuyên truyền vận động hiệu quả nên từ chỗ người dân coi xây dựng nông thôn mới là việc của các cấp ủy, chính quyền thì giờ đây mỗi người dân Tân Khánh đều chủ động, sản sàng tham gia góp công, góp của để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn mới. Theo tổng hợp từ năm 2012 đến nay, nhân dân xã Tân Khánh đã đóng góp 27.000 ngày công lao động, hiến 35.000 m2 đất, đối ứng gần 50 tỷ đồng xây dựng cơ sở hạ tầng.

Tân Khánh vươn mình
Các mô hình trang trại ở Tân Khánh phát triển mạnh mẽ góp phần giảm số hộ nghèo còn 4,41%.

Cùng với 87 tỷ đồng nguồn vốn của Trung ương, tỉnh, huyện và các nguồn vốn lồng ghép khác đầu tư cho địa phương, mà đến thời điểm này, cơ sở hạ tầng trên địa bàn xã đã cơ bản đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Không chỉ tích cực tham gia xây dựng cơ sở hạ tầng, người dân Tân Khánh còn năng động trong phát triển kinh tế theo mô hình trang trại, nông hộ dựa trên điều kiện tự nhiên sẵn có.

Hiện nay, xã Tân Khánh đang phát triển hơn 70 trang trại chăn nuôi, chủ yếu là chăn nuôi gà. Nhắc đến Tân Khánh là nhắc đến địa phương thành công trong phát triển thương hiệu Gà đồi Phú Bình với tổng đàn gà đạt trên 80 vạn con. Chăn nuôi gà kết hợp với phát triển kinh tế vườn đồi đã giúp cho nhiều người dân có việc làm thường xuyên và thu nhập ổn định.

Ông Trương Văn Đồng, xóm Thông, xã Tân Khánh cho biết: “Gia đình tôi thu hoạch trên đất vườn khoảng 150-200 triệu/năm. Riêng tết năm ngoái, từ gà tôi có doanh thu trên 200 triệu đồng, chưa kể cây ăn quả”.

Với hơn 500 ha rừng, trồng rừng đang là hướng đi giúp nhiều người dân Tân Khánh làm giàu trên chính mảnh đất quê hương mình. Ông Đặng Văn Hồng, xóm Cầu Cong, xã Tân Khánh vui mừng chia sẻ: “Mấy năm nay, được đầu ra của rừng có bao tiêu sản phẩm, có bao nhiêu bán hết bấy nhiêu. Trong khi đó, như mấy năm trước trồng các cây ăn quả như vải, tìm đầu ra rất khó. Bây giờ như cây keo rất phù hợp, hiệu quả kinh tế cao, cứ chăm bón vừa tầm từ 6-8 năm/lứa. Mỗi lứa thu được 100 triệu đồng”.

Cùng với các mô hình kinh tế nông hộ, các chương trình hỗ trợ sinh kế cho người dân cũng được triển khai hiệu quả. Nhờ đó, số hộ nghèo của xã hiện chỉ còn 4,41%; thu nhập bình quân đầu người đạt hơn 40 triệu đồng, tăng 27 triệu đồng so với năm 2012, chất lượng cuộc sống của người dân ngày càng được nâng cao. Trong quá trình triển khai thực hiện, địa phương cũng gặp không ít khó khăn, thử thách, nhưng với sự đoàn kết, đồng lòng và quyết tâm của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong chặng đường xây dựng nông thôn mới đã góp phần quan trọng giúp địa phương hoàn thành mục tiêu về đích xây dựng nông thôn mới vào năm 2018 và bước tiếp vào chặng đường mới.

Ông Dương Ngọc Tuyên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Khánh cho biết phương hướng: “Mục tiêu của chúng tôi là phấn đấu đến 2025 sẽ trở thành xã nông thôn mới nâng cao. Để làm được điều đó thì về quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, chúng tôi đã thống nhất trong nghị quyết và đã cụ thể hóa trong chương trình hành động của Đại hội Đảng bộ. Với mục tiêu rõ ràng như vậy, chúng tôi lãnh đạo, chỉ đạo cụ thể cho từng nội dung, thành phần. Cụ thể, chúng tôi sẽ lựa chọn từng xóm phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao, xóm đạt nông thôn mới kiểu mẫu”.

Với những giải pháp cụ thể theo lộ trình kế hoạch đề ra, hy vọng Tân Khánh sẽ tiếp tục vươn mình, xứng đáng là xã nông thôn mới trong giai đoạn mới./.